Baszta nr 15

Baszta nr 15

24 grudnia 2021 r. ukazał się w druku 15 tom muzealnego periodyku „Baszta”, wydawanego przez Muzeum w Chojnicach od 1986 r. Najnowszy, blisko dwustustronicowy, numer obejmuje swym zakresem lata 2019 – 2021. Wychodzi w czasie z wielu względów wyjątkowym, głównie z racji pewnego zaburzenia normalnego rytmu funkcjonowania muzeum spowodowanego pandemią Covid 19, ale także w związku z przypadającą w tym czasie setną rocznicą świętowania niepodległości regionu Pomorza. W zeszycie znalazły się interesujące artykuły historyczne, badawcze kustoszy oraz autorów współpracujących od lat z Muzeum, informacje o projektach remontowo-konserwatorskich, jak również relacje z ważniejszych wydarzeń, ciekawych ekspozycji realizowanych w tym okresie w chojnickim muzeum oraz spotkań i warsztatów edukacyjnych. Jak zwykle numer zaopatrzony jest w bogatą dokumentację ikonograficzną.

Cel, jaki przyświeca wydawaniu „Baszty”, to w szczególności upowszechnianie wiedzy o zbiorach i kolekcjach chojnickiego Muzeum, dokumentowanie pracy muzealników nad poszerzeniem wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Chojnic i regionu. Pismo zawiera tematyczne artykuły skupione na pracach badawczych dotyczących poszczególnych zabytków, opracowania popularnonaukowe, jak również materiały sprawozdawcze o wydarzeniach i realizowanych projektach muzealnych, zachowując przy tym ciągłość sprawozdawczą.

Rozdział I – Artykuły i materiały – zawiera następujące opracowania:

PIOTR PIĘTKOWSKI , Najstarsze wzmianki źródłowe o Brdzie i jej dorzeczu. Ogólny zarys na marginesie dotychczasowych badań archeologicznych, historycznych i językoznawczych.

JERZY SZWANKOWSKI, Kolekcjonerskie pasje Chojniczan. Latawce japońskie dr. Wilhelma Mứllera (1871-1936).

DAWID KOBIAŁKA, MIKOŁAJ KOSTYRKO, FILIP WAŁDOCH, DANIEL NITA, MARTA RYCHTARSKA, JOANNA RENNWANZ, AGNIESZKA BANASZAK, ,,Tymczasowe mogiły męczenników porosły trawą, kości ich w proch się obróciły..." Interdyscyplinarne badania chojnickiej Doliny Śmierci w 2020 roku.

ZACHARIASZ FRĄCEK, MAREK KOŁYSZKO, ANDRZEJ SEKUŁA, Imienna lista żołnierzy rosyjskich z czerskiego podobozu pochowanych na cmentarzu jenieckim w Niebędzinie, gmina Nowa Wieś Lęborska.

MICHAŁ OLEKSY, Prace konserwatorsko-restauratorskie Baszty Narożnej i Domu Szewskiego w Chojnicach.

HANNA RZĄSKA, Konserwacja zabytków archeologicznych.

MARIA CZAPLEWSKA, Chojnicka twórczyni ludowa, hafciarka - Elżbieta Chrapkowska - Pociej.

JÓZEF KĄDZIELA, 50 lat kolebki żeglarstwa polskiego Chojnice - Charzykowy, (cz.3).

Miejsce i rok wydania: Chojnice 2021
Ilość stron: 188
Format: 17,0 x 23,7 cm
Cena: 15 zł