Baszta nr 16

Baszta nr 16

90 lat istnienia Muzeum w Chojnicach zachęca do spojrzenia w przeszłość, by sięgnąć do źródeł powołania instytucji, której misją jest ochrona kulturowego dziedzictwa miasta i regionu. Warto uświadomić sobie kontekst czasowy, w którym muzeum powstało w okresie międzywojennym, w jaki sposób się zmieniało na przestrzeni tylu lat i czym jest dzisiaj, jakie posiada dla nas znaczenie współcześnie. Istotne jest także w jaki sposób myślimy o przyszłości, co jest dla nas ważne, by przekazać następnym pokoleniom.

W opracowanym Kalendarium staraliśmy się przedstawić, jakim zmianom podlegało Muzeum w Chojnicach, w jakich kierunkach przebiegał jego rozwój. Opowiadamy o dokonaniach muzealnych, ale także o remontach, ukazujemy stopniowe poszerzania bazy muzealnej, realizację interesujących projektów, jak np. ożywieniu współpracy z twórcami ludowymi regionu poprzez organizowane przez lata Konkursy Współczesnej Sztuki Ludowej Kaszub, które odcisnęły piętno na wizerunku instytucji czy utworzenie wortalu online poświęconego twórczości Józefa Chełmowskiego. Ukazujemy tematy badań źródłowych, które pozwoliły wzbogacić i usystematyzować wiedzę o dziejach miasta i powiększyć kolekcję zabytków ściśle łączonych z Chojnicami. Prezentujemy formy konserwacji zabytków oparte w dużej mierze na współudziale z ośrodkami uniwersyteckimi, zwłaszcza z Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu. Ukazujemy ogromne znaczenie współpracy z archeologami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki którym pozyskaliśmy do kolekcji unikalne obiekty m.in. ze stanowisk w Leśnie i Odrach. Notujemy dar kolekcji historyczno-regionalnej Albina Makowskiego w 1982 r. oraz motywy utworzenia Galerii Sztuki Polskiej w 1984 r. Z satysfakcją wspominamy konferencje naukowe poświęcone dziedzictwu regionalnemu, m.in. Muzeum w przestrzeni lokalnej. Zachowanie dziedzictwa a wyzwania współczesności w 2012 r. czy XIII Konferencję Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w 2016 r. oraz omawiające spuściznę J. Rydzkowskiego i A. Makowskiego. Zwracamy uwagę na znaczące poszerzenie ilości spotkań edukacyjnych w Muzeum w formie zajęć, prelekcji, warsztatów, spacerów historycznych po mieście czy konkursów dla wszystkich grup wiekowych. Widoczne powiększenie zbioru muzealiów z kilkuset u początków Muzeum do liczącego obecnie ponad 13 tyś. obiektów i podobnej ilości pozycji biblioteki muzealnej ze zbiorami specjalnymi i starodrukami sprawia satysfakcję, pozwalając mieć nadzieję, że zachowane dziedzictwo naszego miasta i regionu zaowocuje w przyszłości dzięki pracy i staraniom naszych następców – młodszego pokolenia muzealników.