Chojnice i okolice. Przeszłość ukryta w ziemi

Chojnice i okolice. Przeszłość ukryta w ziemi

wystawa archeologiczna – otwarta 1.12.2022

Ziemia chojnicka, terytorialnie przypisana do Pomorza Wschodniego, już od kilku wieków obfituje w niezwykle interesujące odkrycia archeologiczne. Są one zarówno dziełem regularnych, wieloletnich, a niekiedy przypadkowych, prac wykopaliskowych, wnoszących bogatą wiedzę na temat pradziejowej przeszłości omawianych terenów.

Owoce tych badań w postaci licznych artefaktów archeologicznych zostały zaprezentowane na wystawie stałej pt. „Chojnice i okolice. Przeszłość ukryta w ziemi” . Obrazują najdawniejsze dzieje ziemi chojnickiej, począwszy od okresu mezolitu (10-8 tys. lat p.n.e.), kiedy docierały na północ grupy łowców reniferów, później, wraz ze zmianą klimatu i związanych z tym przeobrażeń przyrodniczych, myśliwych polujących na zwierzynę leśną. Następnie poprzez okres neolitu wraz z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (5 tys. lat p.n.e.) i kulturą pucharów lejkowatych (3 tys. lat p.n.e.), epokę brązu reprezentowaną przez kulturę łużycką (1100-700 lat p.n.e.), epokę żelaza z niezwykłą kulturą popielnic twarzowych (VII-III w. p.n.e.), pokazują okres wpływów rzymskich i kulturę przybyłych na Pomorze, również w okolice Chojnic (Leśno, Odry, Ostrowite), Gotów. Uwagę zwraca swym bogatym wyposażeniem zrekonstruowany pochówek „gockiej księżniczki” odkryty w Leśnie w 1975 roku.

Narrację ekspozycji kończy okres średniowieczny zaprezentowany na przykładzie najnowszych odkryć z grodziska w Raciążu, Ostrowitego i Chojnic. W tej części ekspozycji przedstawiono m.in. ciekawe rekonstrukcje średniowiecznej zabudowy chojnickiego Starego Rynku.

Ekspozycję można zobaczyć w Bramie Człuchowskiej.

 

galeria