Dom Szewski

Dom Szewski

3-kondygnacyjny, usytuowany w ciągu średniowiecznych murów miejskich, między Basztą Szewską a Domem na Murach. Odbudowany przez muzeum w 1979 r. z zachowaniem fragmentów oryginalnej baszty obronnej. Obiekt po gruntownym remoncie budowlano – konserwatorskim, przeprowadzonym w l. 2019/2020. W trakcie prac wewnątrz Domu Szewkiego odkryto oryginalną gotycką strukturę ceglano – glinianą ściany zachodniej baszty od strony dawnej fosy, rząd trzech nisz arkadowych z oknami strzelniczymi, a także pochodzące z czasów krzyżackich kamienne fundamenty w piwnicznej kondygnacji baszty. Obiekt stanowi jeden spośród sześciu budynków basztowych w częściowo zachowanym zespole miejskiej średniowiecznej architektury militarnej Chojnic z układem baszt, murów, fos i jezior otaczających miasto, wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Obecnie w jego wnętrzu urządzana jest ekspozycja z kolekcją militariów Działu historycznego Muzeum.

Chojnice, ul. Podmurna 9