Feliks Kopicki (1872-1949), adwokat i notariusz, działacz niepodległościowy, przewodniczący Rady Miejskiej.

Feliks Kopicki (1872-1949), adwokat i notariusz, działacz niepodległościowy, przewodniczący Rady Miejskiej.

Feliks Kopicki należy niewątpliwie do grona osób najbardziej zasłużonych dla przywrócenia Chojnic niepodległej Polsce. Wychowany zgodnie z ideałami filomackimi, nie szczędził wysiłków dla zbudowania nowej rzeczywistości. Niezłomna postawa wybitnego działacza społecznego zapewniła mu w latach II Rzeczypospolitej trwałe miejsce w historii miasta.

Feliks Kopicki ur.6.04.1872 r. w Połczynie k. Pucka. Uczęszczał do gimnazjum w Wejherowie, gdzie w 1891 r. zdał maturę. Tutaj należał do tajnego koła filomackiego ,,Wiec” (pseudonim ,,Kraszewski”). Studia prawnicze odbył w Gryfii. Został członkiem polskiego stowarzyszenia akademickiego ,,Adelfia”, które prowadziło działalność oświatową i agitacyjną wśród sezonowych robotników polskich w majątkach junkierskich. Będąc w gimnazjum i na studiach korzystał ze stypendium Towarzystwa Pomocy Naukowej.

Po zdanym pozytywnie egzaminie referendariuszowskim i asesorskim w Berlinie Feliks Kopicki pracował w sądzie powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. W 1902 r. osiedlił się

Chojnicach i otworzył kancelarię adwokacką. Był wówczas jednym z dwóch Polaków, wśród ośmiu adwokatów pracujących w mieście. Bronił Polaków w procesach politycznych, także z sąsiednich powiatów, zdobywając szacunek i zaufanie rodaków. Powołana 11 grudnia 1918 r. Powiatowa Rada Ludowa wybrała Kopickiego drugim zastępcą przewodniczącego. Był również głównym organizatorem i prezesem Towarzystwa Ludowego, a także pierwszym komendantem Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. W styczniu 1920 r. Powiatowa Rada Ludowa upoważniła Kopickiego do skompletowania obsady personalnej Starostwa Powiatowego w porozumieniu ze starostą Stanisławem Sikorskim. W dniu ustanowienia rządów polskich w Chojnicach, 31 stycznia 1920 r., zadaniem F. Kopickiego było przejęcie wszystkich jednostek węzła kolejowego. Na wniosek burmistrza Alojzego Sobierajczyka 22.04.1920 r. Rada Miejska powierzyła Kopickiemu funkcję przewodniczącego. Wraz z przedstawicielami miasta Chojnice zasiadał w Sejmiku Powiatowym, piastując funkcję zastępcy przewodniczącego. W kadencji 1929 – 1933 kierował radą nadzorczą powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności.

Feliks Kopicki cieszył się uznaniem na polu zawodowym. W 1922 r. został mianowany dożywotnim notariuszem i do 1935 r. pełnił funkcję prezesa Pomorskiej Izby Adwokackiej. Poza działalnością społeczną dbał również o swoje interesy. Należał do najpoważniejszych udziałowców spółki ,,Bazar” w Brusach z wkładem kapitałowym 18000 zł. Zainwestował znaczną sumę pieniędzy na rozwój młyna i mleczarni spółki ,,Ceres” w Brusach. Zarządzał legatem ufundowanym przez Stanisława Sikorskiego na stypendia dla studentów z powiatu chojnickiego. Wspierał także cele charytatywne – przeznaczył m.in. fundusz 10000 zł na utworzenie kuchni ludowej dla bezrobotnych w okresie kryzysu gospodarczego. Ponadto posiadał zamiłowania turystyczne, będąc członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego.

Po 1920 r. mecenas Kopicki kupił dom od adwokata dr Maxa Vogla przy Placu Jagiellońskim 8. W 1902 r. poślubił Elżbietę Schultz z Sępólna Krajeńskiego, Niemkę pochodzącą z Berlina. Fakt ten był częstym powodem zarzutów stawianych mu przez przeciwników politycznych. Kopiccy nie doczekali się własnych dzieci, adoptowali córkę Wandę.

W 1935 r. Feliks Kopicki zamieszkał w Gdyni. Podczas okupacji, 26.11.1942 r. został aresztowany przez gestapo ze względów politycznych i uwięziony, najpierw w Gdańsku, a od 26.04.1943 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof. Przed ewakuacją obozu 26.02.1945 r. został zwolniony z powodu paraliżu. Po zakończeniu II wojny światowej należał do Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych. Zmarł w kwietniu 1949 r. w Gdyni, gdzie został pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Feliks Kopicki mieszkając w Chojnicach brał aktywny udział w życiu politycznym, dzięki czemu zdobył ogromną popularność wśród lokalnego społeczeństwa. Przy pl. Jagiellońskim 8 z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego została wmurowana tablica upamiętniająca dwóch wybitnych działaczy, mieszkańców tego domu – Feliksa Kopickiego i Juliana Rydzkowskiego, odsłonięta 16 lutego 1991 r.

Więcej informacji o Feliksie Kopickim można uzyskać z następujących publikacji: Zbigniew Stromski, Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275 – 1980, Chojnice 1986 oraz Kazimierz Ostrowski, Poczet Zasłużonych Chojniczan, Słownik biograficzny XX wieku, Chojnice 2020.

Galeria