Gminny Konkurs Wiedzy o Chojnicach i Regionie ,,Czy znasz swoje miasto?”

Gminny Konkurs Wiedzy o Chojnicach i Regionie ,,Czy znasz swoje miasto?”

Już od wielu lat uczniowie ze szkół podstawowych rywalizują o zwycięstwo w konkursie ,,Czy znasz swoje miasto?”. Organizację tego wydarzenia zapoczątkowała pani Maria Tysler ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach, a obecnie nad całością czuwa pan Piotr Skorupski z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach. Współorganizatorem, odpowiedzialnym za część merytoryczną jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszej części uczestnicy uzupełniają test, sprawdzający ich wiedzę o Chojnicach i regionie. Następnie uczniowie wykonują zadania w obrębie Starego Rynku, podczas których mogą sprawdzić swoją spostrzegawczość i orientację w terenie. Po podliczeniu punktów ogłoszeni zostają zwycięzcy, którzy otrzymują dyplomy i nagrody.              

Konkurs ,,Czy znasz swoje miasto?”upowszechnia wśród uczniów wiedzę z zakresu historii regionu i swojej małej ojczyzny.