Hipolit Ostoja – Lniski (1853-1931), filomata pomorski, lekarz, działacz społeczny

Hipolit Ostoja – Lniski (1853-1931), filomata pomorski, lekarz, działacz społeczny

Hipolit Ostoja – Lniski urodził się w 1853 r. w Dolnej Brodnicy koło Kartuz. Pochodził ze starej, kaszubskiej rodziny szlacheckiej herbu Ostoja. Naukę gimnazjalna pobierał w Wejherowie, a następnie w Wałczu. Był jednym z założycieli tajnej organizacji filomackiej ,,Wiec” oraz ,,Ul”, które miały na celu krzewienie języka polskiego wśród młodzieży. Następnie podjął studia medyczne w Gryfii, a później we Wrocławiu, kończąc je doktoratem w 1880 r.

Do Chojnic przeniósł się w 1881 r. i rozpoczął tu praktykę lekarską. Cieszył się wielkim poważaniem wśród pacjentów i kolegów, ponieważ zawsze był gotowy nieść pomoc osobom chorym, często od osób najbiedniejszych rezygnując z zapłaty. Brał udział w życiu społecznym Chojnic, współpracując m.in. z dr Janem Karolem Łukowiczem oraz Władysławem Wolszlegierem.

W mieszkaniu doktora Hipolita odbywały się spotkania tajnego koła filomackiego ,,Mickiewicz”, któremu patronował, a które umacniało wśród młodzieży postawy patriotyczne. Jego najwybitniejszymi wychowankami byli Jan Karnowski i Aleksander Majkowski.

Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. Hipolit Ostoja - Lniski został członkiem Rady Miejskiej, był lekarzem powiatowym, członkiem Rady Izby Lekarskiej Poznańsko – Pomorskiej, członkiem honorowym Tow. Lekarzy Państwa Polskiego Obwodu Kaszubskiego, prezesem Koła Lekarzy Powiatu Chojnickiego.

Pod koniec życia prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył go orderem Polonia Restituta. W roku 1930, w dniu 50 – lecia jego pracy lekarskiej, Uniwersytet Wrocławski wręczył mu odnowiony dyplom doktorski. Ojciec Święty mianował go tajnym szambelanem.

Zmarł 8 kwietnia 1931 r. w Chojnicach na stałe wpisując się w historię najwybitniejszych społeczników naszego miasta.

Galeria