Isaak Gottfryd Goedtke,Historia miasta Chojnic

Isaak Gottfryd Goedtke,Historia miasta Chojnic

Wydane po raz pierwszy w 1724 r. dzieje miasta Chojnice, spisane przez notariusza miejskiego i burmistrza miasta w l.1742-1760 – Isaaka Gottfryda Goedtke, stanowią niezastąpione źródło historyczne do poznania bogatej historii Chojnic, widzianej z perspektywy XVIII-wiecznego dokumentalisty, prawnika, archiwisty, właściciela cennego zbioru bibliotecznego. Publikacja Muzeum w Chojnicach ma charakter okolicznościowy; składa się z faksymile oryginalnego wydania w Gdańsku wraz ze sztychem ówczesnego planu i panoramy „Królewskiego Miasta Chojnice”, specjalnie przygotowanym do pierwotnego wydania oraz dodatkowo zaopatrzona jest w przekład polski, zachowujący układ edytorski oryginału. Autorem przekładu z j. niemieckiego jest Leon Stoltmann, konsultacje historyczno – językowe: Bogusław Dybaś i Andrzej Radzimiński, UMK. Publikacja otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie w kategorii Najciekawsze wydarzenie muzealne 1991 roku.

Chojnice 1991,
stron 67,
format 24,5 x 18,5,


NAKŁAD ZOSTAŁ WYCZERPANY