Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego

Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego

Najnowsza publikacja Muzeum w Chojnicach prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) - jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości. Książka w swym zamierzeniu nie posiada charakteru pełnej biografii, lecz stanowi monograficzne nakreślenie swoistego portretu myśliwego, którego pasja przerodziła się tak naprawdę w drugą profesję. Autor, z wielką troską o szczegóły, ukazuje wizerunek Doktora – niezwykle zaangażowanego w sprawy rozwoju pomorskiego łowiectwa, jego aktywną działalność społeczną w tej dziedzinie, dokonania na polu kynologii oraz pasję kolekcjonerską i bibliofilską – sytuując Go w kręgu wybitnych postaci Pomorza. Autorem publikacji jest Marcin Synak – kierownik Działu Historii Muzeum w Chojnicach, a jej recenzentem dr Marek Kołyszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyczną wartością książki jest analiza dotychczas  niepublikowanego materiału źródłowego oraz bogatej ikonografii w formie reprodukcji fotografii, użyczonych ze zbiorów rodzinnych. Publikacja zawiera ponadto obszerny zestaw pozycji bibliograficznych, indeks osób i miejscowości, streszczenia w j. angielskim i niemieckim.
 
format: 245 x 185, stron 412
cena : 50 zł – oprawa miękka