Józef Chełmowski. Madonny

Józef Chełmowski. Madonny

Monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub -  Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus /powiat Chojnice/. Staranny pod względem edytorskim album ukazuje Madonnę - jeden z najchętniej podejmowanych przez artystę motywów  tematycznych pod kątem bogactwa ikonograficznego, przekraczającego wszelkie schematy, jak i charakterystycznej indywidualizacji stylu.  Umożliwia próbę zbadania nieprzeciętnej wyobraźni i artystycznej wrażliwości Chełmowskiego, silnie zakorzenionej w kulturze ludowej regionu Kaszub. Autorem wnikliwego omówienia fenomenu twórczości artysty jest wybitny znawca tematu, historyk  sztuki i etnolog – dr Aleksander Błachowski  związany przez wiele lat z Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Dwujęzyczny /pol.-ang./ album zaopatrzony jest w indeks znaczących wystaw zbiorowych i konkursów sztuki ludowej z wystawami pokonkursowymi, w których uczestniczył artysta, jak również indeks jego wystaw indywidualnych. 

Chojnice 2007, stron 94, format 22,0 x 23,0, 
cena 30 zł