Leonard Brzeziński

Leonard Brzeziński

„Leonard Brzeziński (1904-1984)” - katalog twórczości  wybitnego hafciarza i twórcy kaszubskiego z Wiela. 

Publikacja  obejmuje obszernie opracowaną sylwetkę biograficzną cenionego w kręgach etnografów i wciąż mało znanego na Pomorzu hafciarza  i nauczyciela. Zawiera  sporo informacji o jego kunszcie hafciarskim, wyróżniającym się autorskim opracowaniem motywów, staranną kompozycją, oryginalną kolorystyką oraz sięgającym czasów wojny bogatym dorobku artystycznym. Znajdziemy w niej także kilka informacji o dziejach Muzeum Kaszubskiego we Wielu, którego był założycielem. Walorem katalogu twórczości jest zamieszczona w nim obszerna dokumentacja fotograficzna, m.in. reprodukcje własnoręcznie wykreślanych na kalce projektów wzorów hafciarskich, próby kolorystyczne i kompozycyjne, tablice autorskich opracowań poszczególnych elementów i motywów, przykłady wykonywanych przez niego także ozdobnych wyrobów z rogu bydlęcego, jak również kilka fotografii archiwalnych, przedstawiających samego autora w różnych okresach życia. Na uwagę zasługują w szczególny sposób dwa zawarte w  katalogu artykuły: Marii Czaplewskiej – autorki scenariusza ekspozycji, który stanowi szczegółowy biogram Leonarda Brzezińskiego, opracowany w oparciu o analizę archiwum rodzinnego, oraz Lidii Białkowskiej – omawiający haft twórcy w punktu widzenia etnograficznego, na tle charakterystyki tradycyjnego haftu kaszubskiego.

Wydanie katalogu i urządzenie wystawy muzealnej został wpisany do programu Europejskiego Roku Dziedzictwa Europejskiego, obchodzonego w 2018 r. Patronat nad projektem przyjęli: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, o. Chojnice i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Chojnicach.

Miejsce i rok wydania: Chojnce 2018
Format: 30 x 23,5 cm
Ilość stron: 28
Cena 20 zł.