Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. <br />Leśno i mikroregion w okresie rzymskim

Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
Leśno i mikroregion w okresie rzymskim

Dwa tomy opracowania poświęconego pradziejowej historii Leśna k. Chojnic, podsumowują wyniki badań archeologicznych prowadzonych na tym terenie w l. 1975-2005. Autor obydwu opracowań - dr hab. Krzysztof Walenta – kierował badaniami wykopaliskowymi w Leśnie z ramienia Instytutu Archeologii Uniwesytetu Łódzkiego. W obu tomach serii wnikliwie analizuje założenia, przebieg oraz wyniki badań, rekonstruując dzieje osadnictwa w Leśnie w dwóch przedziałach czasowych: w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza oraz w okresie rzymskim. Prezentuje także pozyskane w trakcie badań interesujące zabytki archeologiczne. Tekst autora wzbogacają opracowania specjalistyczne. Publikacje zaopatrzone są w streszczenia
w j. angielskim.

Leśno w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza,
Chojnice 2008,
stron 260,
format 29,7 x 21,
cena 30 zł - NAKŁAD WYCZERPANY

Leśno i mikroregion w okresie rzymskim,
Chojnice 2009,
stron 250,
format 29,7 x 21,
cena 30 zł