Liber regestrorum in quo proventus Ecclesiae parochialis Conecensis…

Liber regestrorum in quo proventus Ecclesiae parochialis Conecensis…

Księga rejestrów przechowywana w zbiorach rękopisów biblioteki muzeum w Chojnicach stanowi dokumentację zapisów kolejnych proboszczów i kancelarii parafii pw. Ścięcia św. Jana w Chojnicach, dotyczących stanu ekonomicznego parafii. Założona 1 grudnia 1738 r. i prowadzona do 1804 r., jest bezcennym źródłem wiedzy o dziejach kościoła farnego w Chojnicach w czasach trudnych relacji pomiędzy miejscowymi katolikami i protestantami oraz bolesnych dla parafii konsekwencji wojen szwedzkich. Księga zawiera przebogaty materiał do dziejów miasta i jego mieszkańców, m.in.: teksty wizytacji z lat 1619 i 1653, szereg dokumentów prawnych i sprawozdań rachunkowych dot. prowadzonych prac remontowo-budowlanych przy budynkach parafialnych. Odczytana i przełożona w całości z j. łacińskiego, niemieckiego i oryginalnej pisowni staropolskiej przez Adama Szwedę /UMK/. Jej walorem jest opracowanie materiału w układzie, ułatwiającym bieżące porównywanie tekstu oryginału – z jego tłumaczeniem. Księga rejestrów może pełnić rolę zarówno jako źródło archiwalne dla badaczy, jak też ważną rolę popularyzatorską dla szerokiego grona miłośników historii Chojnic. Autorem redakcji opracowania jest Anna Czapczyk.

Chojnice 2001,
stron 174,
format 24,5 x 17,5,
cena 30 zł