Moja Przygoda w Muzeum 2019

Moja Przygoda w Muzeum 2019

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do udziału w XLI edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja Przygoda w Muzeum”. Chojnickie Muzeum jest koordynatorem I etapu Konkursu w naszym regionie. Etap II i finał Konkursu wraz z wystawą konkursową nagrodzonych i wyróżnionych prac laureatów odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 do 18 lat oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia). Uczestnicy powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji. 

Więcej szczegółów oraz nowy, zmieniony regulamin dostępne są na stronie internetowej www.muzeum.torun.pl.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja br. w Bramie Człuchowskiej, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków, lub przesyłać listownie pod adresem Muzeum w Chojnicach. 

O terminie rozstrzygnięcia I etapu Konkursu i możliwości zwiedzania wystawy w Chojnickim Muzeum uczestnicy zostaną powiadomieni listownie.

Galeria