Moja przygoda w muzeum 2021

Moja przygoda w muzeum 2021

Muzeum Historyczno–Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach serdecznie zaprasza, ufając że epidemia nie przeszkodzi w tworzeniu pięknych prac konkursowych, do udziału w XLII edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja Przygoda w Muzeum”. Chojnickie Muzeum jest koordynatorem I etapu Konkursu w naszym regionie. Etap II i finał Konkursu wraz z wystawą konkursową nagrodzonych i wyróżnionych prac laureatów odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja konkursu otrzymała hasło przewodnie: „DLACZEGO TĘSKNIĘ ZA MUZEUM?”. Umożliwi to wzięcie udziału w Projekcie również tym osobom, które z różnych przyczyn nie mogły odwiedzić Muzeum. Jednocześnie aktualny pozostaje temat „Moja Przygoda w Muzeum” dla uczestników, którym udało się dotrzeć do instytucji kulturalnych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 do 18 lat oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia). Uczestnicy powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy o szeroko rozumianej sztuce obecnej w muzeach, o historii i przyszłości, o roli wszelkiego typu muzeów. Osoby chętne mogą wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnicy powinni zatem dokonać wyboru, co wywarło na nich największe wrażenie i przedstawić to w swej wizji artystycznej. Mogą także stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź dlaczego tęsknią za Muzeum, co sprawia, że chcieliby tam wrócić. Można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń wizyty w Muzeum - udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych, zwiedzania, udziału w wernisażach, itp. Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji.

Dla bliższego zapoznania się z zasadami Konkursu, przesyłamy Państwu jego regulamin. Więcej na ten temat można również dowiedzieć się na stronie internetowej www.muzeum.torun.pl. lub www.chojnicemuzeum.pl.

Pierwszy etap Konkursu polega na zebraniu prac plastycznych od uczestników przez jednostki w regionie oraz wyselekcjonowaniu najlepszych do II etapu o charakterze międzynarodowym, a także zaprezentowaniu tych prac na wystawie w Muzeum Historyczno–Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

Prace konkursowe należy składać grupowo lub indywidualnie w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja br. w Bramie Człuchowskiej (niezależnie od zamknięcia instytucji kultury dla zwiedzających), w dniach od wtorku do piątku, lub przesyłać listownie na adres Muzeum w Chojnicach. Organizator zastrzega sobie, że prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. Muzeum w Chojnicach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, katalogach, wydawnictwach muzealnych oraz na stronie internetowej Muzeum w Chojnicach).

O terminie rozstrzygnięcia I etapu Konkursu i zwiedzaniu wystawy w Chojnickim Muzeum uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Akceptowane prace:

prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4)
Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (preferowany wydruk załączonej metryczki):

pełne imię i nazwisko autora pracy
dokładny wiek autora pracy
tytuł pracy
nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego
oświadczenie dotyczące RODO (w załączniku)