Nieskończoność-tkanina unikatowa - Kazimiera Frymark-Błaszczyk

Nieskończoność-tkanina unikatowa - Kazimiera Frymark-Błaszczyk

Profesor Kazimiera Frymark-Błaszczyk pochodzi z Leśna niedaleko Chojnic. Po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Włókiennictwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi w 1955 r. swoje życie Pani Profesor związała z tym właśnie miastem. Zamiłowanie do tkactwa artystycznego wpisało się na stałe do twórczości Artystki. Kazimiera Frymark-Błaszczyk podjęła pracę na łódzkiej uczelni jako wykładowca i profesor w Pracowni Projektowania Dywanów i Gobelinów. Wykonane przez Panią Profesor prace wyróżniają się solidną budową kompozycyjną oraz piękną kolorystyką. Artystka stale poszukuje nowych form wyrazu od tkanin mieszanych aż do zadziwiających dziewiarskich form. Te ostatnie są unikalnym zjawiskiem na terenie polskiego tkactwa artystycznego, wprowadzonym przez Kazimierę Frymark-Błaszczyk. Odkrywa ona wartość dziewiarstwa jako techniki pozwalającej na przekaz treści emocjonalnych i budowę kompozycji kolorystycznie i fakturowo złożonych i swobodnych jak gobelin. Nowoczesne tkactwo artystyczne rozszerzyło się więc o jeszcze jedną technikę. Artystka stworzyła nową specjalizację akademii-Pracownię Projektowania Dzianiny i Katedrę Dziewiarstwa. Do końca pracy zawodowej Pani Profesor pełniła funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki do Spraw Sztuki w zakresie tkaniny współczesnej. Niniejszy katalog towarzyszył wystawie twórczości Kazimiery Frymark-Błaszczyk prezentowanej  na przełomie 2017 i 2018 r. w Muzeum Historyczno-Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

 

Chojnice 2017,
stron: 28,
format 20 x 20,
cena: 20 zł