Niwa Pomorska: dodatek religijno-oświatowy i ludoznawczy do

Niwa Pomorska: dodatek religijno-oświatowy i ludoznawczy do "Dziennika Pomorskiego"

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/269800/edition/267154

 

Projekt digitalizacji Dziennika Pomorskiego jest realizowany w ramach umowy Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach z Wojewódzką Biblioteką Publiczną Książnicą Kopernikańską w Toruniu. Pliki udostępniane są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Projekt jest finansowany w formie dotacji celowej ze środków Powiatu Chojnickiego.