Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Oferta zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych

 

I. DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Spotkania muzealne

  

1. Historia symbol naszego miasta. Chojnicki herb. Flaga. Hejnał.

Opowieść dla młodszych i starszych o najważniejszych znakach symbolizujących Chojnice – pozwalająca dokładniej poznać ich pochodzenie, znaczenie i zmiany zachodzące w ich wizerunku na przestrzeni wieków, z burzliwymi dziejami miasta w tle.

2. Miasto w średniowieczu.

W trakcie lekcji uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z powstaniem i funkcjonowaniem średniowiecznego miasta. Kiedy osada stawała się miastem? Co robił średniowieczny mieszczanin w czasie wolnym? Skąd wzięło się słowo burmistrz oraz jak wyglądał stan sanitarny średniowiecznego miasta.

3. Dziedzictwo kulturowe. Tradycje Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto religijne chrześcijan. Jego tradycje kultywowane od wieków w Polsce stanowią polskie dziedzictwo kulturowe, przekazane nam przez naszych przodków. Podczas zajęć muzealnych uczniowie poznają dawne, czasami zapomniane zwyczaje, związane ze Świętami Wielkanocnymi, jak również te, które przetrwały do dnia dzisiejszego, czasami nieco odmienne w różnych regionach Polski. Czym były ,,judaszki”? Kiedy odbywał się ,,pogrzeb żuru”? Jaka była i jest symbolika jaj świątecznych – to tylko niektóre z przedstawionych  obrzędów wielkanocnych.

4. Strój kaszubski.

Strój kaszubski jest unikatowy. Jego historia stanowi interesujący przykład polskiego dziedzictwa regionalnego. Podczas zajęć dzieci zdobędą informacje na temat poszczególnych części damskiego i męskiego stroju kaszubskiego. Poznają również badaczy kaszubszczyzny, mających bezpośredni wpływ na odtworzenie autentycznego wzorca stroju kaszubskiego. Dowiedzą się także, jakie tereny zamieszkiwali Kaszubi. Kim byli zagrodnicy i komornicy? Odpowiedź na pytanie – jaka była długość welonu panny młodej na Kaszubach – po tych zajęciach – nie będzie stanowiła trudności.

5. Rok obrzędowy w Polsce.

Każdy naród posiada własne obrzędy, zwyczaje i wierzenia, stanowiące tradycję. Wiele polskich świąt łączy się bezpośrednio z wiarą chrześcijańską, odzwierciedloną w przekazach ludowych z pokolenia na pokolenie. Różnorodność polskich regionów tworzy ciągłość historii rodzinnej i narodowej. Na zajęciach w muzeum dzieci poznają zapomniane polskie zwyczaje, jak i te, które przetrwały do czasów współczesnych. Wszystkie razem stanowią świadectwo ciągłości pokoleniowej oraz bogatych tradycji naszego narodu.

6. Z archeologią „za pan brat” – spotkanie z archeologiem.

Opowieść o narodzinach i dziejach archeologii jako dyscypliny naukowej, począwszy od starożytności i na czasach współczesnych skończywszy. Spotkanie uwzględnia warsztat pracy archeologa, ciekawe i przełomowe odkrycia, dotyczące różnych epok dziejowych i stanowisk archeologicznych. Uczestnicy poznają również  przybliżenia niektórych metod datowania zabytków, pozyskanych w trakcie wykopalisk.

7. Kultura łużycka i jej tajemnice.

Uczestnicy zdobędą wiedzę o różnych aspektach pradziejowej kultury łużyckiej, uważanej przez niektórych badaczy za prasłowiańską. Narracja zajęć obrazowo pokazuje zarówno sferę materialną, tj. gospodarkę, osadnictwo oraz wytwórczość, jak i przybliża sferę duchową tej kultury, obejmującą wierzenia, zwyczaje pogrzebowe, czy także sztukę.

8. Sztuka wytwarzania naczyń. Od starożytności po średniowiecze.

Podczas zajęć przedstawiona zostanie historia rozwoju jednej z ważniejszych dziedzin rzemiosła, jaką jest garncarstwo –  począwszy od neolitu po XIV wiek. Uczestnicy zajęć poznają  m.in. etapy produkowania naczyń oraz rozmaite formy ceramiczne, nawiązujące kształtem i stylem ornamentu do wierzeń oraz mody danego czasu.

 

II. DLA SZKÓŁ ŚREDNICH - Spotkania muzealne

 

1. Broń i wojna w średniowieczu.

Zajęcia dostarczają odpowiedzi na szereg pytań dotyczących rycerskiego ekwipunku i sposobów prowadzenia wojen w średniowieczu. Co to jest koncerz? Jakie funkcje pełniły rycerskie ostrogi? Czy zbroja Zawiszy Czarnego była rzeczywiście czarna oraz jak wyglądały zmagania wojenne pod Chojnicami w okresie wojny trzynastoletniej.

2. W Ziemi Świętej i nad Bałtykiem. Dzieje Zakonu Krzyżackiego XII-XVI w.

Podczas spotkania uczniowie będą mogli poznać najważniejsze fakty z dziejów Zakonu Krzyżackiego. Co robili mnisi w białych płaszczach nad Bałtykiem? Ilu rycerzy Zakonu walczyło pod Grunwaldem? Co jadali Krzyżacy i jak wyglądało ich życie codzienne? Poznają też odpowiedź na pytanie, dlaczego w Chojnicach nie było zamku.

3. Wyposażenie i oporządzenie kawalerii polskiej w latach 1918-1919.

W trakcie zajęć uczniowie będą mogli poznać przeznaczenie i zobaczyć w oryginale elementy kawaleryjskiego wyposażenia. Przekonają się też do czego służyła lanca. Ile ważyło siodło? Jak wyglądało życie kawalerzysty i kto to był koniowodny? Mogą także uzyskać odpowiedź na pytanie czy kawaleria miała szanse w starciu z czołgami.

4. Dziedzictwo kulturowe. Tradycje Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto religijne chrześcijan. Jego tradycje kultywowane od wieków w Polsce stanowią polskie dziedzictwo kulturowe, przekazane nam przez naszych przodków. Podczas zajęć muzealnych uczniowie poznają dawne, czasami zapomniane zwyczaje, związane ze Świętami Wielkanocnymi, jak również te, które przetrwały do dnia dzisiejszego, czasami nieco odmienne w różnych regionach Polski. Czym były ,,judaszki”? Kiedy odbywał się ,,pogrzeb żuru”? Jaka była i jest symbolika jaj świątecznych – to tylko niektóre z przedstawionych  obrzędów wielkanocnych. 

5. Strój kaszubski.

Strój kaszubski jest unikatowy. Jego historia stanowi interesujący przykład polskiego dziedzictwa regionalnego. Podczas zajęć dzieci zdobędą informacje na temat poszczególnych części damskiego i męskiego stroju kaszubskiego. Poznają również badaczy kaszubszczyzny, mających bezpośredni wpływ na odtworzenie autentycznego wzorca stroju kaszubskiego. Dowiedzą się także jakie tereny zamieszkiwali Kaszubi. Kim byli zagrodnicy i komornicy? Odpowiedź na pytanie – jaka była długość welonu panny młodej na Kaszubach? – po tych zajęciach – nie będzie stanowiła trudności.

6. Rok obrzędowy w Polsce.

Każdy naród posiada własne obrzędy, zwyczaje i wierzenia, stanowiące tradycję. Wiele polskich świąt łączy się bezpośrednio z wiarą chrześcijańską, odzwierciedloną w przekazach ludowych z pokolenia na pokolenie. Różnorodność polskich regionów tworzy ciągłość historii rodzinnej i narodowej. Na zajęciach w muzeum dzieci poznają zapomniane polskie zwyczaje, jak i te, które przetrwały do czasów współczesnych. Wszystkie razem stanowią świadectwo ciągłości pokoleniowej oraz bogatych tradycji naszego narodu.

7. Szlak bursztynowy. Importy rzymskie na ziemi chojnickiej.

Podczas zajęć dzieci poznają historię i znaczenie „szlaku bursztynowego” dla rozwoju społeczeństw na przestrzeni wieków – od neolitu po okres rzymski, ze szczególnym uwzględnieniem roli plemion gockich w rozwoju Szlaku w dobie Imperium Rzymskiego. Spotkanie wzbogacone będzie pokazaniem „z bliska” importów rzymskich z kolekcji archeologicznej chojnickiego muzeum, z przybliżeniem ich właściwości, wartości i roli tego cennego kruszcu, jakim jest bursztyn.

8. Sztuka wytwarzania naczyń. Od starożytności po średniowiecze.

Uczestnicy poznają historię rozwoju jednej z ważniejszych dziedzin rzemiosła, jaką jest garncarstwo –  począwszy od neolitu po XIV wiek. Przedstawione zostaną m.in. etapy produkowania naczyń oraz rozmaite formy ceramiczne, nawiązujące kształtem i stylem ornamentu do wierzeń oraz mody danego czasu.

9. Kultura łużycka i jej tajemnice.

Podczas spotkania przybliżone zostaną różne aspekty pradziejowej kultury łużyckiej, uważanej przez niektórych badaczy za prasłowiańską. Narracja zajęć obrazowo pokazuje zarówno sferę materialną, tj. gospodarkę, osadnictwo oraz wytwórczość, jak i przybliża sferę duchową tej kultury, obejmującą wierzenia, zwyczaje pogrzebowe,a także sztukę.

10. Śladami twórców Chojnickiego Muzeum: o Julianie Rydzkowskim i Albinie Makowskim słów kilka.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z życiorysami Juliana Rydzkowskiego i Albina Makowskiego. Oboje byli kolekcjonerami, regionalistami i ogromnymi miłośnikami Chojnic. Julian Rydzkowski 5 sierpnia 1932 r. otworzył Muzeum Regionalne w Chojnicach, a od 22 lipca 1985 r. udostępniono do zwiedzania Oddział im. Albina Makowskiego na ul. Drzymały 5.

 

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z oferty Muzeum. Ciekawe wystawy, warsztaty oraz lekcje muzealne mogą być pomocne w realizowaniu programów szkolnych. W szczególności ich celem jest uzupełnienie, wzbogacenie w oparciu o konkretne przykłady z lekcji muzealnej i poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie wybranych obszarów tematycznych, nie zawsze zawartych w programach szkolnych.

 

Jak zamówić lekcje?

  • telefonicznie w Dziale Edukacji i Informacji Muzealnej (osoba odpowiedzialna p. Anna Depka Prądzyńska) od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30; tel. 52 397 43 92, 52 397 23 19
  • prosimy o precyzyjne podawanie tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, liczebności klasy, szkoły, telefonu kontaktowego, a także nazwiska nauczyciela
  • lekcje prosimy zamawiać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
  • zajęcia należy potwierdzić lub odwołać na 2-3 dni przed terminem lekcji
  • jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematyczne; zapraszamy do współpracy w tworzeniu nowych tematów zajęć (zgłoszenie przynajmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zajęć)

 

Czas trwania: ok. 45 min

Cena: 10 zł od uczestnika