Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się  z ciekawą, nietypową koncepcja jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, barwny katalog wciąga odbiorcę wystawy do bliższego zapoznania się z twórczością obu artystów: ojca i syna – m.in. poprzez  artykuły autorstwa: Lidii Białkowskiej (MH-E Chojnice) o dokonaniach twórczych Włodzimierza Ostoja Lniskiego i Pauliny Buźniak (ASP Warszawa) o osobowości artysty i profesora Błażeja Ostoja Lniskiego. Zarysowany w słowie wstępnym zamysł scenariusza ekspozycji, oparty na  równoległym układzie kompozycyjnym prezentowanych prac, rozwija i niejako uzasadnia w sposób bardziej szczegółowy prof. Sławomir Marzec – krytyk i teoretyk sztuki  KUL w zamieszczonym eseju pt. Czas paradoksalny, czyli habitus versus hybris; ë nazôd. Autor analizuje w nim z przekonaniem,  w sposób bardziej akademicki, możliwości wynikające z zastosowania tej metody do ukazania złożonej relacji pomiędzy habitus tradycyji i hybris wolności. To ważny, wielowątkowy tekst  – także w j. angielskim. Wzbogaceniem zawartości katalogu są unikalne fotografie rodzinne, jak również fragmenty wnętrz warsztatowych obu artystów, które trochę niespodziewanie odkrywają bliskość ich pokrewieństwa duchowego i kulturowego.

Chojnice 2015,
stron 24,
format 23 x 30 cm,
cena 21 zł