Promocja archeologicznej publikacji

Promocja archeologicznej publikacji

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w czwartek, 7 grudnia 2017, w Szkole Podstawowej w Charzykowach zorganizowały promocję publikacji pt. Brązy ukryte w ziemi.... . Łużycki skarb z Charzyków.

Publikacja jest zwieńczeniem trzyletniego projektu naukowo-badawczego, w ramach którego 32-elementowy brązowy depozyt z Charzyków został zakonserwowany i poddany specjalistycznym badaniom metalograficznym, dendrologicznym i palinologicznym w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, a następnie opracowany i wyeksponowany w chojnickim muzeum na wystawie pt. Skarby ukryte w ziemi. Łużycki depozyt z Charzyków w świetle kolekcji brązów pomorskich. Publikacja została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Chojnicach, Powiatu Chojnickiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Natomiast Patronat Honorowy nad wydawnictwem przyjęło Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. W spotkaniu wzięli udział autorzy artykułów zawartych w opracowaniu, historycy, regionaliści z Charzyków oraz Chojnic, a także młodzież, dla której wydarzenie to było swoistą lekcją historii o pradziejach regionu charzykowskiego.  

Przypominamy, że skarb przedmiotów brązowych został odkryty w listopadzie 2014 roku w Charzykowach i przyniesiony do chojnickiego muzeum przez jego znalazcę - Michała Marciniaka. W 2015 roku na mocy decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku depozyt oficjalnie przekazano do zbiorów archeologicznych Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.

Galeria