Promocja Baszty nr 14

Promocja Baszty nr 14

Z satysfakcją prezentujemy 14. tom muzealnego periodyku Baszta. Najnowszy zeszyt obejmuje i przybliża obraz działalności Muzeum w Chojnicach na przestrzeni l. 2016-2018. 

Wzorem poprzednich, ukazuje kompleksowo w jakich kierunkach podążają aktualnie zainteresowania chojnickich muzealników nad pogłębieniem wiedzy o  ciekawych zabytkach i gromadzonych kolekcjach muzealnych, odnoszących się do bogatych dziejów miasta Chojnice i regionu południowego Pomorza. Prezentujemy w Baszcie zrealizowane ostatnio projekty muzealne, a wśród nich m. in. podsumowanie projektu badawczo – konserwatorskiego dotyczącego odkrycia  w 2014 r. skarbu archeologicznego z Charzyków oraz wieloletniego projektu etnograficznego będącego kwerendą badawczą dzieł wybitnego twórcy ludowego Józefa Chełmowskiego (1934-2013) z pobliskich Brus –Jagli w zbiorach prywatnych w Polsce i poza jej granicami, którego celem jest przywrócenie tej nieznanej części prac twórcy do domeny publicznej.   

Z racji charakterystycznego położenia Chojnic na pojezierzu pomorskim, z gęstą siecią jezior polodowcowych, w zeszycie znajdziemy ponadto opracowania historyczne poświęcone lokalnemu dziedzictwu wodnemu, wynikającemu z uwarunkowań geograficznych, m.in. w zakresie tradycyjnego flisu drewna na okolicznych jeziorach i rzekach, czy problematyki żeglarstwa śródlądowego i sportów wodnych, których tradycje zapoczątkowane zostały w Chojnicach w latach dwudziestych XX w. u progu Niepodległości. Warto zapoznać się również z ciekawą relacją na temat tradycji żeglarstwa bojerowego, czy kontynuacją wspomnień jednego z żeglarzy o trudnych dziejach powojennych chojnickiego klubu żeglarskiego. Ważnym współczesnym wydarzeniem muzealnym nawiązującym do dziedzictwa jezior jest przedstawiona w Baszcie relacja o zorganizowanej w Charzykowach we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w 2016 r. Jej ideą przewodnią było podkreślenie znaczenia żeglarskiego ośrodka szkoleniowego utworzonego w 1922 r. nad J. Charzykowskim, dzięki któremu Charzykowy  uznawane są za kolebkę polskiego żeglarstwa śródlądowego. 

W części sprawozdawczej zeszytu, oprócz relacji na temat stworzonych nowych  ekspozycji muzealnych, zorganizowanych spotkań z ludźmi kultury, cenionymi artystami, historykami, czy kolekcjonerami, omówione zostały zadania konserwatorskie, ostatnio pozyskane nabytki do kolekcji muzealnych, a także przeprowadzone na zajęciach muzealnych programy edukacyjne, warsztaty, spotkania, konkursy, zorganizowane często we współpracy ze szkołami, ale także adresowane do rodzin i osób dorosłych. To niezwykle ważna część działalności muzeum, która pozyskała w ostatni czasie stałe miejsce w jego całorocznej ofercie. Standardowo uzupełnieniem treści Baszty jest zamieszczona w niej obszerna dokumentacja fotograficzna.

Spotkanie promujące odbyło się 22 lutego 2019 r. 

Rozdział I – Artykuły i materiały –  zawiera następujące opracowania: 

MARCIN SYNAK, Pomnik Chrystusa Króla w Chojnicach - idea i przesłanie. 

BARBARA ZAGÓRSKA, Ofiarowanie w świątyni - obraz z głównego ołtarza w kolegiacie w Kamieniu Krajeńskim. 

HANNA RZĄSKA,  Znalezione - zaginione. Losy artefaktów archeologicznych na terenie ziemi chojnickiej na przełomie XIX i XX wieku. 

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI, Chojniczanin Franciszek Loeper (1843-1898) - korespondent Wojciecha Kętrzyńskiego.  

MARIUSZ GRZEMPA, Bindugi na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

MAREK SIWICKI, Chojnicko-charzykowskie żeglowanie po lodzie. Początki i lata powojenne (do roku 1956).

JÓZEF KĄDZIELA, 50 lat kolebki żeglarstwa polskiego Chojnice – Charzykowy (cz. 2)

Galeria