Wakacyjny konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas” - muzeum zaprasza do udziału!

Wakacyjny konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas” - muzeum zaprasza do udziału!

Regulamin Konkursu:

1. Organizator:
Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

2. Adresat Konkursu:
Dzieci oraz młodzież regionu Chojnic i okolic

3.Tematyka:
Zabytkowe dziedzictwo architektury obejmujące miasta, miasteczka, wioski, osady, zaułki najbliższego regionu pokrywającego się z obszarem dawnego powiatu chojnickiego z okresu II RP (budynki i ich wnętrza, struktury miejskie, wiejskie lub ich fragmenty – zarówno w nawiązaniu do krajobrazu jak i w formie detali architektonicznych). Liczymy na wrażliwość i kreatywność uczestników.
 
4. Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja  oraz bliższe poznanie przez  uczestników różnorodnego charakteru pomorskiej architektury zabytkowej, a także pogłębienie wiedzy o bogatej lokalnej historii, której śladem są zachowane do dziś zabytki. Ma on również uwrażliwić  i skłonić do zastanowienia nad wartością i stanem zachowania lokalnego dziedzictwa architektury, poprzez pokazanie przykładów dbałości o zabytki, jak i zagrożeń i braku należytej troski lokalnej społeczności o ochronę zachowanego w różnym stanie dziedzictwa przeszłości.

5. Zasady uczestnictwa:
Podział według kategorii wiekowych:
- I grupa: klasy IV do VIII szkoły podstawowej (do 3 zdjęć ocenianych indywidualnie)
- II grupa : szkoły ponadpodstawowe (cykl od 3 do 8 zdjęć powiązanych ze sobą tematycznie)
Fotografie muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu.
Warunkiem przyjęcia pracy w przypadku osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
Prace należy przesyłać na adres muzeumchojnice@gmail.com w terminie do 30 września 2021 r.
Format prac: minimalne wymiary plików 2480 x 3508 pixeli o maksymalnym rozmiarze 5 MB w formacie JPG.

6. Ocena prac:
Oceny prac i przyznania nagród dokona jury Konkursu składające się z profesjonalnych fotografów oraz pracowników muzeum.

7. Nagrody:
Muzeum przewiduje po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii, w tym po jednej nagrodzie głównej w każdej z nich oraz bezpłatny pakiet zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla Zwycięzców z osobami towarzyszącymi.

8. Prawa autorskie:
Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Muzeum. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego dysponowania zdjęciami, m. in. nieodpłatnego ich reprodukowania w celach promocyjnych i wystawienniczych.

9. RODO
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie stosownych oświadczeń przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników.
Wzór dokumentów znajdą Państwo na stronie www.chojnicemuzeum.pl , które należy przysłać razem z fotografiami w formie skanu, lub dostarczyć osobiście do Bramy Człuchowskiej (ul. Podmurna 13) w godzinach otwarcia Muzeum. Brak zgody RODO będzie skutkował dyskwalifikacją pracy.