Regulamin konkursu z nagrodami

Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

1. Organizator konkursu: Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

2. Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli.  

3. Cel: zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zagłębienia się w historię miasta Chojnice i jego okolic oraz regionu Kaszub południowych.

4. Nagrodzone zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

5. Przewidywane są dwa rodzaje nagród:

            - poznanie muzeum od zaplecza pod opieką przewodnika; 

            - nagrody rzeczowe.

5. Zasady uczestnictwa:

- Pytania będą ukazywały się na profilu Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach na Facebooku przez cztery kolejne wtorki, począwszy od 12 stycznia 2021 r., - odpowiedzi na pytania należy dostarczyć osobiście, mailowo, wiadomością prywatną na portalu społecznościowym Facebook, bądź w formie listu - w ciągu tygodnia od  opublikowania zestawu pytań na które udziela się odpowiedzi. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu konkursu.

 

Adres Muzeum:

Muzeum Historyczne-Etnograficzne
im. J. Rydzkowskiego  w Chojnicach
ul. Podmurna 15 
89 - 600 Chojnice 

www.chojnicemuzeum.pl
e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl