Spotkanie autorskie z Felicją Baską-Borzyszkowską i Katarzyną Główczewską

Spotkanie autorskie z Felicją Baską-Borzyszkowską i Katarzyną Główczewską

DNI KULTURY KASZUBSKO POMORSKIEJ

Na skrzyżowaniu twórczych dróg

Spotkanie autorskie

z Felicją Baską-Borzyszkowską i Katarzyną Główczewską

w czwartek 18 listopada 2018 r., o godz. 17.00
Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego
ul. Drzymały 5, Chojnice 

Felicja Baska-Borzyszkowska – znana nauczycielka języka kaszubskiego w Technikum nr 3 w Chojnicach oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Jest członkiem Rady Języka Kaszubskiego, Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Jako doradca metodyczny języka kaszubskiego opracowuje programy dydaktyczne, prowadzi zajęcia ze studentami zainteresowanymi pragnącymi zostać nauczycielami tego języka oraz z uczniami zdającymi j. kaszubski na egzaminie maturalnym. Jest niestrudzoną propagatorką kultury i tradycji Kaszub. 2016 r. została wyróżniona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Nauczyciel Pomorza 2016. 

Katarzyna Główczewska – uczennica Felicji Baska Borzyszkowskiej, także uczy języka kaszubskiego w Technikum nr 3 w Chojnicach. Jej pasją jest zgłębianie kultury Kaszub. Szczególnym zainteresowaniem darzy literaturę kaszubską, stawiając w tej dziedzinie pierwsze kroki twórcze.

Galeria