Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej to edukacyjna publikacja stanowiąca kompendium wiedzy na temat trudnej drogi, jaką musieli pokonać  mieszkańcy Chojnic, i regionu południowych Kaszub w latach 1918 - 1921 – walcząc o odzyskanie niepodległości. Niestandardową formę wydawnictwa złożonego z 3 części stanowią:

  • kalendarium wydarzeń historycznych w Chojnicach i na południowym krańcu Pomorza,
  • zestaw 24 kart prezentujących sylwetki i biogramy osób twórczo zaangażowanych dla sprawy niepodległości, 
  • reprint kieszonkowego egzemplarza Śpiewnika Pieśni narodowych i obozowych – pierwszego druku w języku polskim w Chojnicach już z 1919 roku.
    Celem publikacji jest  poszerzenie wiedzy i świadomości zwłaszcza młodego pokolenia o tych wciąż mało znanych kartach dziejów Chojnic i regionu tego okresu.

Ze względu na przyjęty charakter podręczny i edukacyjny, publikacja jest adresowana do wszystkich mieszkańców regionu,  głównie do dzieci, młodzieży oraz rodzin. Może stanowić także doskonały materiał historyczno – dydaktyczny pomocny na zajęciach szkolnych i innych  spotkaniach z historią poświęconych tematowi tworzenia państwowości polskiej na naszym terenie u progu okresu międzywojennego.
 
Wydawnictwo stanowi również kanwę  szerokiego programu spotkań i zajęć muzealnych, możliwych do uzgadniania na bieżąco z poszczególnymi szkołami, grupami młodzieży, dzieci, rodzinami i seniorami. Zachęcamy do poznawania  wydarzeń sprzed 100 lat, w szczególności poprzez przypominanie dokonań konkretnych osób oddanych sprawie niepodległości regionu, wśród których są m.in.: Stefan Bieszk, ks. Feliks Bolt, Franciszek Gierszewski, gen. Józef Haller, Helena i Bogumił Hoffmannowie, Jan Kaletta, Jan Karnowski, Feliks Kopicki, Hipolit Ostoja Lniski, Jan Paweł Łukowicz, ks. Bolesław Makowski, Maria Matysikowa, Irena Nieżychowska, Władysława Obertyńska-Wolszlegier, Julian Rydzkowski, Franciszek Sędzicki, Anna Sikorska, starosta Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów, burmistrz dr Alojzy Sobierajczyk, Bronisława i Roman Stammowie, Antoni Ulandowski, Otton Weiland, ks. Antoni Wolszlegier.
 
Do kwietnia 2021 r. w baszcie Kurza Stopa jest także możliwość zwiedzania tematycznej ekspozycji poświęconej tworzeniu zrębów niepodległości naszego miasta i regionu pt. Chojnice i ziemia chojnicka w czasach II Rzeczypospolitej.