Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej, która ma posłużyć jako przystępne kompendium wiedzy na temat trudnej drogi, jaką musieli pokonać  mieszkańcy Chojnic, powiatu chojnickiego i regionu południowych Kaszub – bohaterowie lat 1918 - 1921 – walcząc o odzyskanie niepodległości. Niestandardowa forma edukacyjnej publikacji, złożona z 3 części –kalendarium o wydarzeniach historycznych w Chojnicach i na południowym krańcu Pomorza, zestawu 24 kart prezentujących sylwetki i biogramy osób twórczo zaangażowanych dla sprawy niepodległości  oraz reprintu kieszonkowego egzemplarza śpiewnika Pieśni narodowych i obozowych – pierwszego druku w języku polskim w Chojnicach już z 1919 roku – ma na celu poszerzenie świadomości o tych wciąż mało znanych kartach dziejów Chojnic i regionu z tego okresu. 

Ze względu na przyjęty walor edukacyjny, publikacja adresowana jest do wszystkich mieszkańców regionu, a głównie do dzieci, młodzieży oraz rodzin. Ma bowiem przede wszystkim posłużyć jako materiał dydaktyczny na zajęciach i spotkaniach muzealnych, na których będziemy wspólnie rozmawiać o Niepodległości, o wydarzeniach prowadzących do odbudowy państwowości i roli pamięci regionalnej dla wzmacniania poczucia wspólnoty oraz poszanowania wolności i solidarności. 

Promocja publikacji w muzeum w Chojnicach miała miejsce 31 stycznia 2019 r.– tj. w dniu 99 rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy w głównej siedzibie muzeum w Bramie Człuchowskiej i stanowi inaugurację całorocznego programu spotkań muzealnych, który potrwa do dnia 31 stycznia 2020 r., w którym uczcimy 100 lat uzyskania niepodległości miasta i regionu południowego Pomorza. 

W programie muzealnych zajęć i spotkań, uzgadnianym na bieżąco z poszczególnymi szkołami regionu, grupami młodzieży, dzieci, rodzinami i seniorami – będzie poznanie przebiegu wydarzeń sprzed 100 lat, a przede wszystkim osób oddanych sprawie niepodległości regionu, których biografie są wciąż mało znane. Są wśród nich: Stefan Bieszk, ks. Feliks Bolt, Franciszek Gierszewski, gen. Józef Haller, Helena i Bogumił Hoffmannowie, Jan Kaletta, Jan Karnowski, Feliks Kopicki, Hipolit Ostoja Lniski, Jan Paweł Łukowicz, ks. Bolesław Makowski, Maria Matysikowa, Irena Nieżychowska, Władysława Obertyńska-Wolszlegier, Julian Rydzkowski, Franciszek Sędzicki, Anna Sikorska, starosta Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów, burmistrz dr Alojzy Sobierajczyk, Bronisława i Roman Stammowie, Antoni Ulandowski, Otton Weiland, ks. Antoni Wolszlegier. Poznamy także i pośpiewamy patriotyczne pieśni. 

Finałem muzealnego programu poświęconego świętowaniu setnej rocznicy Niepodległości Chojnic przypadającej 31 stycznia 2020 roku, będzie otwarcie muzealnej ekspozycji historycznej w zabytkowym obiekcie Bramy Człuchowskiej w Chojnicach, przez którą 100 lat temu wkroczył do miasta 59 pułk piechoty wielkopolskiej pod dowództwem podpułkownika Stanisława Wrzalińskiego, wyzwalając je spod niewoli pruskiej.

Partnerami finansowymi projektu są: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach, Powiat Chojnicki i Urząd Miejski w Chojnicach.