Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939. Katalog wystawy styczeń – wrzesień 2020.

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939. Katalog wystawy styczeń – wrzesień 2020.

Książka stanowi katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem i ukazuje zbiorowy wizerunek Kaszubów oraz Kaszub w polskim malarstwie, grafice, rysunku i fotografii okresu dwudziestolecia międzywojennego. Omawia istotę przemian społeczno – kulturowych na Pomorzu u progu XX w., które zaowocowały odrodzeniem regionalizmu kaszubskiego i przyczyniły się do zainteresowania kulturą Kaszub i Kaszubów w wymiarze ogólnopolskim. Katalog zawiera zespół wciąż mało znanych dzieł sztuki autorstwa artystów polskich, ukazujących inspiracje artystyczne pejzażem pomorskiego regionu, codziennymi zajęciami Kaszubów, skupionymi w głównej mierze na trudzie pracy rybaków nadmorskich i jeziornych. Porusza też temat kultury duchowej Kaszubów – ukazując ciekawe przykłady ikonografii obrzędowości i zwyczajów ludowych, a także obiekty sztuki ludowej i stosowanej.

Autorzy: Barbara Zagórska, Anna Czapczyk
Miejsce i rok wydania: Chojnice 2020
ISBN: 978-83-60947-34-0

Format 21 x 27,5 cm
Ilość stron 247
Ilość fotografii 190
Oprawa twarda
Cena: 50,00 zł