Z Etrurii na Pomorze?

Z Etrurii na Pomorze?

Katalog związany tematycznie z wystawą pt. Z Etrurii na Pomorze? Popielnice twarzowe na tle obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej prezentowaną w Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach, od czerwca do października 2009 r., przybliża wiedzę archeologiczną o tzw. kulturze pomorskiej, zapoczątkowanej w poł. VI w. pne, której wizualnym symbolem stały się popielnice twarzowe stanowiące wyposażenie grobów skrzynkowych. W katalogu omówiony jest zakres czasowy i terytorialny występowania przykładów tej kultury wraz z załączoną mapą stanowisk archeologicznych. Przedmiotem omówienia jest charakterystyka różnorodnych form urn popielnicowych oraz ich unikalnych motywów zdobniczych nawiązujących w bezpośredni sposób do elementów ludzkiej twarzy, a także zdobiącej ją biżuterii. Bogato ilustrowany katalog zaopatrzony jest w listę 118 zabytków zgromadzonych na wystawie w Bramie Człuchowskiej, pochodzących z następujących kolekcji archeologicznych: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Lęborku, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz ze zbiorów własnych Muzeum H – E w Chojnicach. Autorką omówienia w katalogu jest kurator wystawy, kustosz Hanna Rząska.

Chojnice 2009,
stron 22,
format 20 x 21,
cena 7 zł