21.04.2022
100 lat żeglarstwa chojnicko–charzykowskiego. Nasi mistrzowie

100 lat żeglarstwa chojnicko–charzykowskiego. Nasi mistrzowie

Otwarta od 14 maja 2022 r. prezentacja ekspozycji poświęconej żeglarstwu chojnicko–charzykowskiemu ma na celu uświetnienie znaczącego Jubileuszu Chojnickiego Klubu Żeglarskiego poprzez ukazanie po raz pierwszy bogatego dorobku trenersko–szkoleniowego klubowego centrum sportów wodnych oraz wybitnych osiągnięć jego wychowanków. Imponujące sukcesy zawodników w klubowych barwach CHKŻ i LKS, odniesione na przestrzeni stu lat w licznych dyscyplinach letnich i lodowych, żeglarskich sportów wodnych, ukazane zostaną w chronologicznej perspektywie medalowych startów reprezentantów Klubu w mistrzostwach ogólnopolskich, europejskich, światowych, jak również olimpijskich. Scenariusz wystawy: A. Urbańska, Muzeum Chojnice oraz kmdr K. Pestka, CHKŻ. Ekspozycja w baszcie Kurza Stopa w Chojnicach, 14 maja – 30 września 2022.

Wystawa stanowi kontynuację statutowych zainteresowań badawczych i wystawienniczych Muzeum Historyczno–Etnograficznego w Chojnicach problematyką chojnicko–charzykowskiego żeglarstwa śródlądowego. Do ważniejszych projektów muzealnych poświęconych tej tematyce należą:

1.

Charzykowy – kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego. 90 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego – wystawa, której ideą przewodnią była prezentacja bogatej, długoletniej tradycji pierwszego w Polsce klubu żeglarskiego oraz ludzi uprawiających żeglarstwo i ich osiągnięcia w sportach wodnych. Ekspozycja stworzona w oparciu o zbiory własne muzeum, gromadzone od początku jego istnienia tj. od 1932 r. przez J. Rydzkowskiego – wielkiego admiratora chojnickiego żeglarstwa, który już u podstaw tworzenia kolekcji muzeum jednym z pięciu działów merytorycznych wyróżnił żeglarstwo śródlądowe. Scenariusz: A. Czapczyk, Muzeum Chojnice – Brama Człuchowska, styczeń – wrzesień 2013.

2.

50 lat kolebki żeglarstwa polskiego Chojnice - Charzykowy – publikacja wspomnień, autorstwa Józefa Kądzieli (1900-1974) - współtwórcy i pierwszego powojennego prezesa CHKŻ, poświęconych dziejom chojnicko-charzykowskiego żeglarstwa, ukończonych przez autora w marcu 1972 r. w formie maszynopisu. Pozycja ze zbiorów specjalnych Biblioteki Muzeum H–E w Chojnicach wydana w cyklu trzech części w kolejnych zeszytach muzealnego periodyku BASZTA (numery 13/2016, 14/2018 i 15/2021) .

3.

Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych – wystawa upamiętniająca 50 rocznicę śmierci założyciela pierwszego w Polsce klubu żeglarskiego. Stanowiła prezentację żeglarskich fascynacji człowieka, którego życie naznaczone było pasją i oddaniem charzykowskiemu żeglarstwu. Narracja ekspozycji ukazała biografię żeglarza począwszy od jego studyjnych podróży po Europie w celu szkolenia swoich umiejętności, początku żeglowania na Jeziorze Zakonnym w Chojnicach i Charzykowskim już w 1912 r., po założenie pierwszego w Polsce Towarzystwa Sportów Wodnych, przekształconego w 1922 r. na pierwszy w Polsce Klub Żeglarski Chojnice. Wystawa dokumentowała rozwój bazy żeglarskiej, klubu i letniska w Charzykowach, rozwój kariery sportowej Weilanda jako zawodnika, mistrza, eksperta i uznanego sędziego międzynarodowych zawodów żeglarskich, aż do utworzenia klubowego ośrodka szkoleniowego sportów wodnych z nowoczesnym portem jachtowym. Scenariusz: A. Czapczyk, K. Lemańczyk, Muzeum Chojnice – Brama Człuchowska, maj – październik 2016

4.

XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Chojnice – Charzykowy, 12 - 13 maja 2016 r., zorganizowana przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Chojnickim Klubem Żeglarskim, pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina. Tradycja organizowania konferencji muzealnictwa morskiego i rzecznego pod patronatem merytorycznym Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w cyklu dwuletnim sięga kilkunastu lat, angażując muzea i podmioty zainteresowane wodnym dziedzictwem kulturowym i na trwałe wrosła w polski kalendarz muzealny. Jednym z celów konferencji w Charzykowach było wzbogacenie cyklu o zakres problematyki dziedzictwa jezior. Problematyka wzrostu znaczenia Jeziora Charzykowskiego w okresie międzywojennym ze względu na jego wyjątkowe warunki do uprawiania sportów wodnych i rozwój ośrodka szkoleniowego stanowiły wartość dodaną konferencji. Jednym z celów spotkania w Charzykowach, na którym zaprezentowano 38 prelekcji w 6 sesjach referatowych prelegentów zaproszonych z całej Polski, było stworzenie szansy do pogłębienia współpracy między muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego, jeziornego i morskiego dziedzictwa kultury i techniki. Podsumowanie konferencji stanowi publikacja wydana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku w 2018 r, zawierająca pełną treść konferencyjnych prezentacji.

5.

95-lecie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Chojnicach – wystawa czasowa urządzona w hangarze CHKŻ w Charzykowach, ukazująca początki chojnicko-charzykowskiego klubu żeglarskiego z pokazem dawnego sprzętu żeglarskiego. Scenariusz: M. Potulska, A. Czapczyk, Muzeum Chojnice, GOK Chojnice, sierpień 2017.

6.

Chojnicko–charzykowskie żeglowanie po lodzie. Początki i lata powojenne (do roku 1956) – publikacja artykułu dra Marka Siwickiego – wybitnego znawcy dziejów charzykowskiego jachtingu lodowego – w muzealnym periodyku BASZTA nr 14/2018.

Plakat i wernisaż wystawy