40 lat Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Muzeum w Chojnicach 1984-2024

40 lat Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Muzeum w Chojnicach 1984-2024

Z pewnością bez odwagi wyobraźni, zamiłowania do sztuki i determinacji Wandy Tyborskiej - dyrektor muzeum w latach 1975-1991 - Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej w chojnickim muzeum by nie powstała. Zamysł jej powołania zrodził się z początkiem lat 80. XX w. w trakcie  prowadzenia renowacji zabytkowych baszt na średniowiecznych murach miejskich w centrum miasta, z myślą o ich przeznaczeniu na powiększenie siedziby muzeum. Jedną z baszt zwaną Kurzą Stopą dedykowano na potrzebę udostepnienia ekspozycji sztuki i w niej właśnie w 1984 r. urządzona została po raz pierwszy prezentacja kolekcji współczesnej sztuki polskiej.

Twórcom chojnickiej galerii przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę w zakresie polskiej sztuki współczesnej, w formie kolekcji reprezentatywnej w skali ogólnopolskiej. W realizacji projektu muzeum wsparło dwóch pełnomocników do spraw artystycznych reprezentujących środowisko artystów związanych z krakowską Akademią Sztuk Pięknych – historyk sztuki Andrzej Pollo oraz pochodzący z Chojnic Janusz Trzebiatowski. Pomysł pozyskania prac do muzealnego zbioru oparty o list intencyjny, skierowany przez muzeum do polskich artystów z prośbą o ofiarowanie pracy autorskiej do tworzonej kolekcji muzealnej w Chojnicach, spotkał się z przychylnością 84 artystów.  W ten sposób udało się pozyskać 128 dzieł autorów, reprezentujących ważniejsze nurty sztuki polskiej II poł. XX w. Otwarcie utworzonej w ten sposób pierwszej wystawy Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w muzeum w Chojnicach miało miejsce 25 maja 1984 r.

Rozwijana na przestrzeni czterech dekad muzealna kolekcja liczy obecnie 173 prace  124 artystów … i nie mieści się już w galeryjnej przestrzeni baszty Kurza Stopa. Staraniom o jej rozbudowę, obok współpracy z artystami, towarzyszy troska o upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej. Przejawia się to poprzez podejmowane przez muzeum realizacje wystaw indywidualnych twórczości artystów, różnorodne formy edukacyjne we współpracy ze szkołami, cykle artystycznych spotkań dla młodzieży m.in.: lekcje muzealne z historii sztuki współczesnej, warsztaty na wystawach dla uczniów szkół średnich, spotkania z uczestnikami Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej, prezentacje multimedialne, wykłady, spotkania autorskie, wernisaże wystaw, czy także cykl promocyjnych prezentacji twórczości absolwentów uczelni artystycznych związanych z regionem Chojnic.

Wydarzeniem artystycznym uświetniającym 40 lat Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Chojnicach - zaprezentowanej w nowej odsłonie aranżacyjnej - jest indywidualna wystawa malarstwa Juliusza Joniaka (1925-2021) - wieloletniego profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pt. Juliusz Joniak. Podróż na Południe. Obydwie ekspozycje można odwiedzać już od 28 czerwca 2024 r. w chojnickim muzeum w Bramie Człuchowskiej oraz baszcie Kurza Stopa.