Archeologia zbrodni pomorskiej 1939. Chojnicka Dolina Śmierci

Archeologia zbrodni pomorskiej 1939. Chojnicka Dolina Śmierci

Zbrodnia pomorska 1939 to pojęcie, które definiuje charakter i skalę masowych zbrodni, do których doszło w czasie pierwszych miesięcy II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim. Jednym z około 400 miejsc kaźni, w których mordowano m.in. przedstawicieli inteligencji, osoby umysłowo chore oraz członków społeczności żydowskiej były północne obrzeża Chojnic.Od tych wydarzeń miejsce to zostało nazwane Doliną Śmierci.

Wystawa Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – chojnicka Dolina Śmierci prezentuje niektóre z wyników prac naukowych oraz czynności śledczych, które są realizowane w związku z masowymi egzekucjami z jesieni 1939 roku pod Chojnicami. Do chwili obecnej przetrwały materialne ślady zbrodni, różnego rodzaju pamiątki rodzinne oraz źródła historyczne, które pozwalają na odsłanianie nieznanych wcześniej aspektów przeprowadzonych mordów.

Wystawę można zwiedzać do 31.01.2023 r. w godzinach otwarcia muzeum.

 

 

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku oraz Urząd Miasta Chojnice
wspierają badania naukowe prowadzone w chojnickiej Dolinie Śmierci.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie
umowy nr UMO-2021/43/D/HS3/00033.

Wernisaż