Kolekcje

Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej

kolekcja w zbiorze działu sztuki licząca 160 obiektów, gromadząca od 1984 r. twórczość klasyków nowoczesności. Jej twórcom przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę w zakresie polskiej sztuki współczesnej, w formie reprezentatywnej w skali ogólnopolskiej kolekcji. W zbiorze znajdują się prace takich artystów, jak: T.Brzozowski, H. Stażewski, J.Maziarska, E.Rosenstein, J. Szajna, J. Stern, M. Wejman, K.Srzednicki, J.Kraupe-Świderska, A. Ryszka, J. Panek, S.Kulon, J. Lebenstein, K. Bereźnicki, M.S. Dawscy, J. Gaj, A. Pietsch, S. Rodziński, C. Rzepiński, H. Rudzka-Cybisowa, A. Myjak. W 2009 r., w oparciu o dar prof. Poradowskiej-Werszler pięciu tkanin współczesnych artystów sztuki włókna, wydzielono w zbiorze Galerii osobną kolekcję tkaniny artystycznej.