Genius Patriae. Leon Stanley Kawecki (1921-2000). Listy z Ameryki.

Genius Patriae. Leon Stanley Kawecki (1921-2000). Listy z Ameryki.

Nowa ekspozycja czasowa w chojnickim muzeum prezentuje twórczość artysty grafika, projektanta i medaliera urodzonego w Chojnicach, tworzącego przez wiele lat na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Wystawa urządzona w stulecie urodzin artysty jest wyrazem wdzięczności wobec Artysty za systematycznie nadsyłane przez niego do muzeum w Chojnicach autorskie prace graficzne, plakaty, medale, projekty numizmatczne, tworzone z nieustanną myślą o miłości do Ojczyzny.

Wyeksponowane prace obrazują artystyczne wizerunki wielkich Polaków, ukazując ich dokonania i uniwersalną wartość dla kultury ogólnoludzkiej. Zgromadzona w ten sposób kolekcja prac Artysty w zbiorach sztuki muzeum, która liczy obecnie 180 obiektów, znakomicie dokumentuje Jego twórczy udział w wielu ważnych projektach polonijnego środowiska emigracyjnego w Stanach Zjednoczonych. Wystawa otwarta jest dla zwiedzających od pierwszego weekendu października.