23.09.2023
Konkurs na dyrektora muzeum rozstrzygnięty

Konkurs na dyrektora muzeum rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, Zarząd Powiatu Chojnickiego na posiedzeniu w dniu 21.09.2023 przyjął z rekomendacji Komisji Konkursowej i powołał na to stanowisko na 5-letnią kadencję Marcina Synaka – szefa Działu Historii chojnickiego muzeum.

Marcin Synak jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom w 2002 r. i obronił pracę z dziedziny numizmatyki pt. Mincerze w Polsce średniowiecznej, pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Bieniaka. W 2005 r. ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Z początkiem października br. planuje obronę pracy doktorskiej poświęconej dziejom łowiectwa na Pomorzu.
Obowiązki dyrektora muzeum w Chojnicach  przejmie z dniem 1 października 2023 r.