Magia średniowiecznych Chojnic. Bożena Duda - malarstwo

Magia średniowiecznych Chojnic. Bożena Duda - malarstwo

22 listopada 2018 r. w baszcie Kurza Stopa otwarta została nowa ekspozycja sztuki współczesnej pt. Magia średniowiecznych Chojnic. Wystawa prezentować będzie twórczość malarską Bożeny Dudy – artystki, która od lat mieszka i tworzy w Chojnicach. 

Bożena Duda uzyskała dyplom w pracowni malarskiej prof. Kazimierza Śramkiewicza w Katedrze Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku w 1972 r. Prezentowała swoje prace malarskie na 28 wystawach indywidualnych oraz 74 wystawach zbiorowych. Od 1972 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Wielokrotnie brała udział w aukcjach charytatywnych, m.in. w latach 80-tych na rzecz NSZZ „Solidarność”, dla dzieci chorych na autyzm - Fundacja „Synapsis”, na chleb dla ludzi bezdomnych - Fundacja im. Św. Brata Alberta. Przypadający w 2017 r. jubileusz 45 lat pracy twórczej, Artystka uhonorowała obszerną wystawą retrospektywną w Galerii ZPAP w Gdańsku.

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, muzeów w Toruniu, Chojnicach oraz w wielu instytucjach Wybrzeża i zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą, m. in. w Norwegii, Szwecji, Niemczech, USA, Turcji, Szwajcarii, Kanadzie, Czechach, Słowacji, Grecji, Bułgarii, Holandii, Włoszech, Japonii, Jordanii.

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień, m.in. uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1980 roku współpracuje z galeriami w Japonii. 

Artystka eksponowała swoje malarstwo w Chojnicach dwukrotnie - na wystawach muzealnych w 1988 r. w Bramie Człuchowskiej oraz rok później w Baszcie Szewskiej.

Dnia 23 stycznia 2019 r. miało miejsce autorskie spotkanie  z Artystką – Bożeną Dudą na Jej wystawie malarstwa w Galerii w Kurzej Stopie. 

Na ekspozycji zaprezentowano 74 obrazy Autorki z różnych okresów jej twórczości. Są wśród nich prace z końca lat 70., późniejsze – obrazujące jej zainteresowania światem pierrotów, księżniczek, nierzeczywistych trefnisiów i także najnowsze, namalowane specjalnie z okazji prezentacji w Chojnicach, skupiające uwagę na mieszczańskich tradycjach miasta, sięgających wieków średnich. Zjawiskowe postaci dziewcząt ubranych w stroje nawiązujące do mody z dawnych obrazów, rycerz w zbroi na koniu przywołujący skojarzenia z mistrzem krzyżackim, duszki i trefnisie uobecniające zachowaną do dziś, rozpoznawalną architekturę średniowiecznej, chojnickiej fary i Bramy Człuchowskiej, czy także baśniowa panorama miasta otoczonego murami i basztami obronnymi – to tylko niektóre motywy treściowe obrazów, które poprzez malarską wyobraźnię odwołują się do rzeczywistej, bogatej przeszłości miasta. Ekspozycja w chojnickim muzeum doskonale reprezentuje całą twórczość artystki, która tchnie liryzmem, prostotą i subtelnym pięknem, wyrażonym perfekcyjnym warsztatem malarskim. Wystawie, która budzi żywe zainteresowanie wśród zwiedzających, towarzyszy wydany przez muzeum katalog, dokumentujący dorobek Artystki.