Między pamięcią a zapomnieniem. Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku

Między pamięcią a zapomnieniem. Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku

Wystawa dokumentuje dzieje obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej na terenie obecnego lasu niedaleko Łukowa pod Czerskiem (obszar Nadleśnictwa Czersk), ukazując w jaki sposób archeologia jest pomocna w przywracaniu pamięci o XX- wiecznym dziedzictwie historycznym, w szczególności militarnym tego okresu. Ekspozycja jest efektem zrealizowanego w l. 2016 – 2017 projektu badawczego z zastosowaniem metod nieinwazyjnych, takich jak: LIDAR, skanowanie 3D, badania geofizyczne, zdjęcia lotnicze, kwerenda archiwalna i rekonesans terenowy. Jego celem jest refleksja archeologiczna nad reliktami stosunkowo niedawnej przeszłości o obiektach stanowiących ślady I i II wojny światowej /okopy, schrony, leje po pociskach, obozy/, a pod względem konserwatorskim  - zachowanie i dokumentacja wybranych przykładów dziedzictwa militarnego z początków XX w. na terenach zalesionych. Wielokontekstowy scenariusz porusza przywracanymi szczegółami o historiach przetrzymywanych tam więźniów, zgromadzonymi przypadkowymi artefaktami, jak: metalowe elementy munduru, szklane butelki,  plakietki i medaliki, naczynia metalowe do gotowania, fragmenty drutu.  Prezentuje również problematykę współczesnej nieinwazyjnej metodologii badawczej znajdującej zastosowanie w tzw. archeologii współczesności. Wystawa objęta jest europejskim projektem NEARCH i powstała we współpracy Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu i Instytutu Archeologii i  Etnologii PAN w Warszawie. Jej kuratorem jest dr Dawid Kobiałka.

Wystawa udostępniona w zamiejscowej siedzibie chojnickiego muzeum w Odrach, gmina Czersk, ul Długa  2, w sąsiedztwie rezerwatu Kręgów Kamiennych w Odrach.
Czas trwania wystawy:  28 czerwca – 30 września 2017