22.05.2024

Nabór na stanowisko grafika komputerowego

 

Nabór na stanowisko grafika komputerowego

do Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

 

Data ogłoszenia: 22.05.2024 r.

Ważne do: 5.06.2024 r.

Dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach (ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice) ogłasza nabór na stanowisko grafika komputerowego do Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu artystycznym graficznym lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu Adobe, a w szczególności Adobe InDesing oraz Adobe Photoshop,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań,
 • wyczucie artystyczne i zmysł wizualny,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Charakterystyka pracy:

 • tworzenie plakatów, katalogów, ulotek i zaproszeń,
 • przygotowanie opraw plastycznych wystaw muzealnych,
 • tworzenie projektów graficznych okładek wydawnictw muzealnych i ich skład,
 • zarządzanie stroną internetową muzeum,
 • dbałość o wizerunek muzeum.

 

Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze,
 • miejsce pracy Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach (Dział Administracji i Obsługi),
 • praca w samorządowej instytucji kultury:
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
  • legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski,
  • możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV (z podpisanym oświadczeniem kandydata),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie oraz ukończone kursy, szkolenia, portfolio, itp.

Sposób aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać wraz z dopisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko grafik komputerowy Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikacje prosimy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Podmurna 15 lub na adres mailowy: barbara.jazdzewska@chojnicemuzeum.pl w temacie wiadomości wpisując „grafik komputerowy” do dnia 5.06.2024 r. (decyduje data wpływu do instytucji).

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji.

Etap drugi polega na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Dyrektor Muzeum

Historyczno-Etnograficznego

im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

Marcin Synak