04.08.2023
Nowa publikacja pt. Połączeni dziedzictwem Łukomia

Nowa publikacja pt. Połączeni dziedzictwem Łukomia

25 lipca 2023 r. Muzeum w Chojnicach wraz z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym w Charzykowach miało przyjemność zaprezentować nową książkę pt. Połączeni dziedzictwem Łukomia, stanowiącą materialny ślad seminarium popularno-naukowego, zorganizowanego 23 września 2022 r. w ramach jubileuszowych obchodów 100 lat istnienia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Charzykowach 1922 – 2022.

Jezioro Łukomie to historyczna nazwa jednego z ważniejszych jezior na Pomorzu. Myślą przewodnią seminarium było podkreślenie znaczenia dziedzictwa Jeziora Charzykowskiego poprzez spojrzenie na nie z wielu perspektyw zainteresowań poszczególnych uczestników seminarium, przez pryzmat wielu pasji, specjalizacji zawodowych i dyscyplin naukowych, mając na uwadze jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Inicjatorami i organizatorami sympozjum byli: Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach i Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach oraz Chojnicki Klub Żeglarski w Charzykowach i Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Seminarium zostało zorganizowane przy wsparciu Województwa Pomorskiego. Patronat honorowy objęli: Starosta Chojnicki i Wójt Gminy Chojnice. W ramach seminarium wygłoszono siedem referatów, których treść dotyczyła problematyki historycznej, sportowo – żeglarskiej, a także geograficznej i przyrodniczej, jak również artystycznej.

W pokonferencyjnej publikacji znalazło się dziewięć artykułów, w tym dwa dodatkowe referaty autorów, którzy nie mogli uczestniczyć w sympozjum. Tematy o charakterze historycznym obejmują: znaczenie jezior charzykowskich w dziejach ziemi chojnicko – człuchowskiej /dr M. Fryda, Muzeum Regionalne w Człuchowie/, dzieje pierwszego w Polsce Klubu Żeglarskiego w Chojnicach /kmdr K. Pestka, ChKŻ w Charzykowach/ i rozwój ośrodka szkoleniowego sportów wodnych nad jeziorem wraz z zyskującą stopniowo walory turystyczno-rekreacyjne miejscowością letniskową wokół jeziora /K. Syngierski, Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach/. Do dziedzictwa historycznego wpisują się także omówione w osobnych artykułach dwie wybitne osobowości nieodłącznie związane z jeziorem – to: Władysław Jagiełło (1912-1944) – lwowiak, etnolog, badacz rybołówstwa Borów Tucholskich i żołnierz /dr A. Trapszyc, Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu/ oraz Egon Raszke (1907- 1983) - leśniczy, pasjonat łowiectwa, kynologii łowieckiej, ornitologii i ochrony przyrody /M. Synak, Muzeum H- E w Chojnicach/. Perspektywę historyczno- geograficzną prezentuje artykuł z mapą toponimiczną jeziora, opracowaną w oparciu o przekazy tradycji miejscowych rybaków żeglarzy i leśników /M. Grzempa, ZPK w Charzykowach/. Interesujące są także dwa artykuły z dziedziny nauk przyrodniczych omawiające w sposób analityczny warunki środowiska wodnego i roślinności Jeziora Charzykowskiego /dr R. Chmara, Uniwersytet Gdański/ i jego awifauny /G. Jaszewska, ZPK w Charzykowach/. Spojrzenie na jezioro z perspektywy artystycznej, uwzględniającej istotne dla sztuki dziedzictwo natury jako źródła wrażeń wizualno-estetycznych zawiera artykuł poświęcony kolekcji pejzażu z 2 poł. XX w. ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach /B. Zagórska, Muzeum H-E w Chojnicach/. Redakcja publikacji jest zasługą Justyny Rymon Lipińskiej, która także zaprojektowała okładkę /ZPK w Charzykowach/ oraz Anny Urbańskiej /Muzeum H-E w Chojnicach/. Skład do druku opracował Marek Woliński /Muzeum Chojnice/.

Niewątpliwym atutem książki ukazującej wyjątkowość jeziora jest fakt, że po raz pierwszy w tak szerokim spectrum ukazuje bogactwo tradycji, jakie od dawna skupia jego istnienie w regionie oraz w jak dużym stopniu determinuje życie mieszkańców, ich pracę, pasje i obyczajowość. Ważnym walorem książki, oprócz wielu zamieszczonych ilustracji, jest wiedza, którą odkrywa przed czytelnikiem - znana do tej pory raczej w gronie specjalistów, a która może stanowić przyczynek do szerszego, monograficznego ujęcia bogatego dziedzictwa Jeziora Charzykowskiego. Książkę można nabyć w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach oraz w Bramie Człuchowskiej.

Promocja wydawnictwa