Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych

Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych

Ekspozycja prezentuje postać człowieka z pasją – Ottona Weilanda, zapalonego żeglarza, szkutnika, działacza żeglarskiego, współtwórcę i długoletniego prezesa Klubu Żeglarskiego Chojnice oraz współtwórcę Polskiego Związku Żeglarskiego – na tle klubu i całego środowiska żeglarskiego Chojnic. Historia jego życia, którą znamy głównie ze wspomnień żeglarzy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i krótkich wzmianek biograficznych, zasługuje na szersze opracowanie. W dziejach polskiego żeglarstwa zapisał się przede wszystkim jako „działacz klubowy najwyższej rangi i ogromnych zasług nie tylko lokalnych. Zainteresowany głównie żeglarstwem jeziorowym, regatowym i turystycznym, był także konstruktorem bojerowym, wielkim propagatorem żeglarstwa lodowego i znakomitym żaglomistrzem.” Wystawa ma na celu pokazanie osoby, która była „duszą wszystkich poczynań żeglarzy chojnickich”; prezentuje jak budował łodzie, opracowywał konstrukcje coraz sprawniejszych w regatach jachtów, jak szył żagle i patronował zawodom nie tylko na Jeziorze Charzykowskim. Zgromadzony na wystawie materiał archiwalny, w szczególności obszerny zbiór ikonograficzny dawnych fotografii pokazuje, jak z małej wioski rybackiej Charzykowy stały się ośrodkiem sportów wodnych, znanym w całym kraju. Inauguracja wystawy towarzyszyła XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Charzykowach – Chojnicach, odbywającej się w siedzibie CHKŻ w dniach 12-13 maja 2016 r.

Galeria