Pejzaż z Borów Tucholskich - Brzozy

Pejzaż z Borów Tucholskich - Brzozy

Pejzaż z Borów Tucholskich - Brzozy

Autor: Kazimierz Jułga (1935 – 2002)

Czas i miejsce powstania: 1981 r.

Technika: obraz olejny na płótnie, sygn. p.d.

Wymiary: 60 x 70 cm

Nr inw.: MCh/S-353

 

Pejzaż obrazujący brzozy w kompleksie leśnym Borów Tucholskich namalowany przez autora podczas jednego z wielu plenerów, organizowanych przez bydgoskie środowisko artystyczne nad Jeziorem Charzykowskim. Jest jedną z siedmiu malarskich prac olejnych na płótnie tego autora w kolekcji sztuki Muzeum w Chojnicach.

Kompozycja stanowi skadrowany, niewielki wycinek pejzażu leśnego, zbudowany w oparciu o drobne kolorystyczne plamy barwne, nakładane krótkimi dotknięciami pędzla, tworzącymi strukturę plam, uporządkowanych kolorystycznie pod wpływem wrażliwej obserwacji natury. Ich drgający w wielu odcieniach kolor, zróżnicowany pod wpływem obserwowanej z dużą wrażliwością rzeczywistości i zmian jej naturalnego oświetlenia, stanowi niepowtarzalne tworzywo techniki malarskiej autora, oddające subtelność widzenia i jednocześnie oryginalność warstwy artystycznej obrazu. Powtarzalny rytm nakładanych gęsto obok siebie niewielkich plam barwnych, skomponowanych w pionowe układy, nawiązujący do kształtów pni drzew lasu z jego delikatnymi prześwitami dalszego planu, sprawia wrażenie pełnych spokoju abstrakcyjnych kompozycji.

Autor obrazu – Kazimierz Jułga (1935 – 2002) – pochodził z Wielkopolski. W 1955 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy, a pięć lat później uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach na stałe związał się zawodowo z bydgoskim Biurem Wystaw Artystycznych, od 1973 r. nieprzerwanie pełniąc funkcję jego dyrektora. Wspólnie z żoną – także malarką – był autorem wiele ważnych środowiskowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych ekspozycji i wydarzeń artystycznych. Z racji funkcji, a także autorytetu, sprawował w tym czasie swoisty mecenat nad  bydgoskim środowiskiem artystów. Jego twórcza działalność obejmowała malarstwo, fotografię, twórczość poetycką oraz krytykę artystyczną. W latach 1960-83 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego. Był też członkiem Związku Literatów Polskich, a od 1989 r. Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Miał na swym koncie kilkanaście indywidualnych wystaw malarstwa i fotografii, a także kilka tomików wierszy,                                 w tym ostatni Tędy chodzą chmury (2002). Za swą działalność społeczną i artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Zespół prac artysty w kolekcji muzeum w Chojnicach pochodzi z drugiej poł. XX w., kiedy nadzór organizacyjny nad muzeum sprawował Wojewoda Bydgoski (1976 – 1999). Mecenat wojewody nad rozwojem kultury regionu obejmował zarówno troskę o artystów, jak i podległe instytucje kultury. Przejawiał się m.in. w formie wsparcia w urządzaniu wystaw autorskich, organizacji środowiskowych plenerów malarskich dla artystów nad Jeziorem Charzykowskim w Funce, czy zakupach obrazów do zbiorów instytucji kultury. Tą drogą Muzeum w Chojnicach pozyskało m.in. obraz autora do kolekcji sztuki.

Na przełomie 2020/2021 roku obraz prezentowany był na wystawie monograficznej poświęconej twórczości artysty w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.