Signum św. Jana Chrzciciela. W 25. rocznicę ustanowienia Bazyliki Mniejszej w Chojnicach

Signum św. Jana Chrzciciela. W 25. rocznicę ustanowienia Bazyliki Mniejszej w Chojnicach

Wystawa towarzyszy obchodom ważnego dla społeczności Chojnic jubileuszu- 25-lecia nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Tytuł wystawy bezpośrednio nawiązuje do przedstawienia, które co najmniej od XVII w., widnieje na pieczęci kościoła. Znaków poświadczających związki świętego z miastem i jego najstarszym kościołem jest znacznie więcej, a charakter szczególny posiada ustanowienie św. Jana Chrzciciela patronem Chojnic. 

Tytuł bazyliki mniejszej zazwyczaj odnoszony jest do samej świątyni. Faktem bezdyskusyjnym jest jej wyjątkowość zarówno pod względem historii, formy jak i zabytków. Ale dzieje chojnickiej bazyliki to przede wszystkim historia związanych z nią ludzi: duchownych, parafian, osób zaangażowanych w jej życie i w działalność rozmaitych organizacji. Na tę historię składają się również wielkie i małe wydarzenia. Wizyty dostojnych gości, obchody świąt, wizytacje oraz na trwałe wpisane w życie człowieka narodziny i śmierć. 

Można powiedzieć, iż wystawa, jest historią bazyliki, niejako zatrzymaną w obrazach, przedmiotach, dziełach sztuki i dokumentach. Pierwsze przedstawiają sylwetki poszczególnych osób, organizacje oraz stanowią dokumentację wydarzeń. Szczególny charakter posiadają obiekty związane z konkretnymi postaciami. Wśród nich znalazły się m. in. fragment spuścizny pierwszego proboszcza bazyliki mniejszej ks. kanonika Romana Lewandowskiego, batuta i order św. Grzegorza Wielkiego należące do wieloletniego dyrygenta chóru "Lutnia" Franciszka Gierszewskiego, czy pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, którą w murach kościoła farnego w 1921 roku przyjął wybitny chojniczanin Albin Makowski. Spod pędzla znakomitego pomorskiego malarza, Hermana Hana, którego doczesne szczątki spoczywają w podziemiach bazyliki, wyszła tzw. predella chojnicka. Rangę świątyni podkreślają związane z nią od średniowiecza paramenty liturgiczne: monstrancja, krzyż relikwiarzowy i cyborium. Natomiast dokumentem symbolizującym nowy etap jej historii jest brewe wystawione 11 marca 1993 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Wystawa jest również podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy swoją pracą, zaangażowaniem oraz poświęceniem przyczynili się do zachowania i rozwoju, jednego z najwspanialszych zabytków i centrum duchowego naszego miasta.   

Zaprezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Gdańsku, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz kolekcji prywatnych.

W wernisażu wystawy  11 marca w Bramie Człuchowskiej uczestniczyli m.in.: metropolita gnieźnieński Prymas Polski abp Wojciech Polak, bp pelpliński Ryszard Kasyna, ks. prałat Jacek Dawidowski, poseł na Sejm RP Marek Biernacki, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, starosta chojnicki Stanisław Skaja oraz burmistrz Chojnic Arseniusz Finster.