Szkice wolności 1918

Szkice wolności 1918

Plakat polski, druki okazjonalne i ilustracje publikowane w prasie emigracyjnej, stanowiące fragment jednej z największych kolekcji plakatów polskich na obczyźnie. Na ekspozycji prezentowane są unikalne artystyczne wizerunki pianisty, wybitnego męża stanu i polityka Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), generała broni Józefa Hallera (1873-1960), jak również  cykl rysunków przedstawiających Hallerczyków –  polskich ochotników w Armii gen. Hallera, autorstwa Norberta Czarnowskiego (1897-1994) – emigracyjnego artysty polonijnego z Kerrville w Teksasie.  Grafika z czasów II Rzeczypospolitej odgrywała ogromną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i budowaniu prestiżu młodego państwa polskiego. 

Wystawa ze zbiorów Muzeum Polskiego w Chicago, przygotowana we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wzbogacona portretem I.J. Paderewskiego z okresu międzywojennego autorstwa Kazimierza Jasnocha (1886-1966) ze zbiorów własnych Muzeum w Chojnicach i przykładem elementów wyposażenia wojskowego z tego czasu, z kolekcji prywatnej w Chojnicach. Niepodległościowe  treści ekspozycji wpisują się w szeroki kontekst wielu chojnickich wydarzeń kulturalnych poprzedzających 100 rocznicę powrotu Chojnic do Macierzy w 1920 r., ukazujących mieszkańcom Pomorza trudne i mało znane drogi do wolności. 

Chojnice, ul. Podmurna 13, Brama Człuchowska
maj-listopad 2019