Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie

Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie

Wystawa unikalnych dawnych pocztówek i fotografii z regionu Chojnic jest próbą spojrzenia i rozpoznania potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Ukazuje wciąż mało znane zabytki lokalnej architektury i budownictwa, założenia krajobrazowe, do których wpisują się parki, kompleksy leśne, stanowiska archeologiczne, zabytkowe układy przestrzennej zabudowy. Wśród nich wyróżniają się przykłady sakralnej architektury drewnianej południowego krańca Kaszub, bogate tradycje związane z dziedzictwem jezior i rzek oraz historycznym układem przestrzennym miejscowości i ich zabudową, początki i rozwój polskich sportów żeglarskich, a także wartości niematerialne wpisane w tradycje lokalnej społeczności. Szeroka perspektywa czasowa ukazana za pomocą fotograficznego obiektywu pozwala na porównania czy zawsze potrafimy chronić to dziedzictwo, w jaki sposób je szanujemy i rozwijamy, starając się kontynuować tę ciągłość i przekazując wiedzę o nim następnym pokoleniom. Wszystkie pocztówki i fotografie pochodzą ze zbiorów specjalnych Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.