14.02.2023
Wernisaż nowej wystawy pt. Marceli Łukowicz (1889-1979) doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota

Wernisaż nowej wystawy pt. Marceli Łukowicz (1889-1979) doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota

Podczas uroczystego wernisażu z udziałem licznych gości dnia 2 lutego 2023 r. w Muzeum w Chojnicach otwarta została interesująca wystawa biograficzna poświęcona osobie Marcelego Łukowicza - syna doktora Jana Karola Łukowicza – założyciela chojnickiego szpitala i brata znanego w Chojnicach dra chirurgii Jana Pawła. Celem wystawy jest przybliżenie działalności wybitnej osobowości urodzonego w Chojnicach dra Marcelego Łukowicza (1889-1979) – człowieka o wielu pasjach – doktora medycyny, lekarza wojskowego, wybitnego patrioty i działacza społecznego, od 1921 r. związanego Toruniem. Już wówczas aktywnie udzielał się m.in. w toruńskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Bibliofilów im. Joachima Lelewela, Konfraterni Artystów, czy Pomorskim Towarzystwie Łowieckim. Ważne też, by wspomnieć, że znaczącym epizodem jego działalności na polu medycyny był kilkuletni pobyt we Lwowie do 1946 r., podczas którego praktykował jako dermatolog m.in. w sanatorium gruźliczym w Hołosku i Okręgowym Instytucie Dermatologii we Lwowie. Po wojnie pracując w toruńskiej służbie zdrowia, angażował się w prace o charakterze społecznym, zbierał zabytki regionu. W 1956 został jednym z organizatorów Związku Miłośników Kaszub „Stanica”. Współpracował ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim. Był zapalonym kolekcjonerem i bibliofilem, szczególnie zainteresowanym historią i etnografią Pomorza, w tym szczególnie Kaszub. Wszystkie etapy jego aktywnego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego zostały na wystawie przejrzyście i bogato udokumentowane pod względem archiwalnym, wizualnym i także artystycznym, co jest zasługą kuratorów wystawy: dr hab. Macieja Krotofila z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz prof. Iryny Matiash reprezentującej Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, a także przedstawiciela rodziny – Pawła Łukowicza. Konsultantami wystawy są ponadto: dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu – Beata Herdzin i Marcin Synak - kierownik Działu Historii Muzeum w Chojnicach. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk oraz Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow. Wystawa w Chojnicach jest drugim miejscem ekspozycji tego ciekawego projektu historyczno-dokumentalnego. Jego inauguracja miała miejsce w grudniu 2022 r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, a z końcem kwietnia planowana jest również ekspozycja w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zgromadzony na wystawie i pieczołowicie usystematyzowany olbrzymi materiał archiwalny stanowi zupełnie wyjątkową okazję by poznać losy życia człowieka, który pochodzi z Chojnic, a wciąż jest chyba zbyt mało znany chojnickiej społeczności.

Wystawa prezentowana jest w Baszcie Kurza Stopa do 15 marca 2023 r.

Wernisaż wystawy