08.06.2022
Wspomnienie o Andrzeju Bramańskim

Wspomnienie o Andrzeju Bramańskim

Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach ze smutkiem zawiadamia, że dnia 7 czerwca 2022 r. zmarł nasz kolega, muzealnik, przyjaciel – Andrzej Bramański.

Można powiedzieć, że Andrzej (ur. 1953) związany był z chojnickim Muzeum przez całe swoje życie. Jeszcze w wieku szkolnym od 1966 r. należał do Koła Przyjaciół Muzeum prowadzonego przez jego założyciela – Juliana Rydzkowskiego. Młodzieńcze inspiracje zabytkami i zasłyszanymi od Pana Kustosza historiami zaowocowały przyjęciem do pracy w Muzeum w 1971 r. na etat przewodnika i opiekuna zbiorów przez ówczesnego kierownika Marka Głazika. Muzeum do końca pozostało prawdziwą pasją Andrzeja. Lubił odwiedzających, zwłaszcza spotkania z grupami młodzieży szkolnej, by dzielić się z nimi sporą wiedzą o dziejach miasta i regionu. Do końca swej pracy w Muzeum (2018 r.) pełnił funkcję starszego przewodnika, a także dokumentalisty gromadzonych zbiorów oraz wydarzeń muzealnych. Do dziś wspominamy jak dawniej potrafił wiele godzin spędzić w ciemni fotograficznej, by wywołać tysiące fotografii dokumentujących obiekty z muzealnej kolekcji. Posiadał tytuł mistrzowski w zakresie fotografii oraz specjalizację w zakresie fotografii barwnej.

Był wspaniałym, życzliwym kolegą, pogodnym, bezinteresownym, chętnym do pomocy, na którym zawsze można było polegać, oddanym bez reszty pracy. Nawet na emeryturze interesował się – co nowego w muzeum. Będzie Go nam bardzo brakowało.