Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

Muzeum Historyczno Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach serdecznie zaprasza do odwiedzania nowej wystawy muzealnej pt. OSTOJA LNISCY. POMIĘDZY AKADEMIĄ A SZTUKĄ LUDOWĄ. RODZINNY DWUGŁOS O SZTUCE. Niecodzienna wystawa eksponuje twórczość Włodzimierza Ostoja Lniskiego – twórcy ludowego z Czerska na Pomorzu (współautora niedawno otwartej w Krakowie prezentacji Kolekcji drzeworytu polskiego on-line)  i Błażeja Ostoja Lniskiego – Dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Ekspozycja w baszcie Kurza Stopa ukazuje dokonania artystyczne Ojca i Syna – dwóch wyróżniających się współczesnych osobowości artystycznych – w ciekawym, porównawczym układzie ekspozycyjnym, umożliwiającym dyskurs pomiędzy sztuką nieprofesjonalną, duchowo przynależną do kultury Kaszub i tzw. sztuką wysoką, ściśle związaną z kręgiem Akademii. Wystawa pokazuje wzajemne zależności obu artystycznych światów, zarówno inspiracje, czy fascynacje, ale  także zasadnicze odrębności i różnice.  Układ wystawy prowokuje wręcz do porównań, skojarzeń i pytań o granice podziałów sztuki.  Na wystawie prezentowane są prace z kolekcji samych artystów oraz ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie i Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach -  autorstwa Włodzimierza Ostoja Lniskiego.

Prof. Błażej Ostoja Lniski podczas uroczystego otwarcia wystawy przekazał dla muzeum w Chojnicach cenny dar w postaci 4 dzieł graficznych autorstwa profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wybitnych reprezentantów grafiki polskiej  XX w.: Jerzy Tchórzewski (1928-1999), Janusz Stanny ( 1932-2014), Leszek Hołdanowicz – ur. w 1937 r., Mieczysław Wasilewski – ur. w 1942 r. 

Przekazane prace znakomicie uzupełniły kolekcję grafiki muzealnej Galerii  Współczesnej Sztuki Polskiej w Chojnicach.

Galeria