Ze strzałą w herbie. Łukowiczowie. Lekarze, myśliwi, kolekcjonerzy

Ze strzałą w herbie. Łukowiczowie. Lekarze, myśliwi, kolekcjonerzy

Nowa wystawa muzealna „Ze strzałą w herbie. Łukowiczowie - lekarze, myśliwi, kolekcjonerzy”, poświęcona jest historii znanego pomorskiego rodu. Tytuł nawiązuje do herbu Newlin, którym pieczętowali się Łukowiczowie, uprawianej przez wielu przedstawicieli rodu profesji oraz dwóm pozazawodowym zainteresowaniom - łowiectwu i kolekcjonerstwu. W dziejach Chojnic najbardziej zasłużonymi, związanymi ze szpitalem przy Zakładzie św. Boromeusza, postaciami są Jan Karol i Jan Paweł Łukowiczowie. Wyjątkową postacią był także Maksymilian Łukowicz, który jako lekarz Kompani Nowogwinejskiej dotarł do Nowej Gwinei, a następnie do Australii. Pasją kilku pokoleń rodu było łowiectwo. Potwierdza to nie tylko pokaźna liczba, często nagradzanych, trofeów ale również wiele zasług na polu organizacji łowiectwa i kynologii. Rozległe zainteresowania, kontakty i podróże sprzyjały gromadzeniu, niekiedy unikalnych, zbiorów.

Najbardziej znana pozostaje kolekcja dr. Jana Pawła Łukowicza, w skład której wchodziły trofea, broń, zbiory przyrodnicze, pamiątki rodzinne. Obszerne zbiory z rejonów Nowej Gwinei i Australii zebrał podczas swoich podróży Maksymilian Łukowicz. Różnorodną kolekcję posiadał również, mieszkający i praktykujący w Toruniu, Marcel Łukowicz. Na ekspozycji zaprezentowano szereg rodzinnych pamiątek, w tym szafę z elementami heraldycznymi, wykonaną przez chojnickiego rzemieślnika Fryderyka Bolle, portrety, dyplomy lekarskie, trofea myśliwskie, zbiory etnograficzne: m.in. bumerangi i groty oszczepów, książki oraz szereg fotografii. Eksponaty pochodzą ze zbiorów rodziny Łukowiczów, Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach  oraz kolekcji prywatnych.

baszta KURZA STOPA, parter

Galeria