15.12.2022
Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

5 grudnia 2022 r., w wieku 95 lat zmarł wybitny polski archeolog, Członek-Założyciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich -  prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Profesor w latach 1972-1992 kierował Katedrą Archeologii oraz Katedrą Badań Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego. Zorganizował dwie stacje archeologiczne w Białych Błotach i Klonowicach na Pomorzu. Zainicjował projekt badawczy Peregrinatio Gothica, którego wyniki były przestawiane na konferencjach w ramach UNESCO w Sztokholmie, Białych Błotach, Santiago de
Compostela, Bonn i Brnie.

Przez wiele lat realizował projekt badawczy „Dynamika zmian środowiska kulturowego i naturalnego na Pomorzu Wschodnim w pradziejach i we wczesnym średniowieczu”, w ramach którego kierował badaniami zarówno na cmentarzysku w Węsiorach, Odrach, jak i grodzisku w Raciążu i jego okolicy oraz współpracował z chojnickim Muzeum.

Był cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Specjalizował się w antropologii kulturowej, germanoznawstwie oraz prahistorii. Był znawcą okresu późnolateńskiego (przedrzymskiego) i rzymskiego Europy środkowej i północnej, a także metodologii badań archeologicznych.