Żołnierz i koń. Kawaleria europejska w zbiorach Marka Holaka

Żołnierz i koń. Kawaleria europejska w zbiorach Marka Holaka

Od soboty w Muzeum Historyczno-Etnograficznym im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach dla zwiedzających dostępna jest wystawa „Żołnierz i koń. Kawaleria europejska w zbiorach Marka Holaka”. Na wystawie zobaczyć można ponad sto obiektów i fotografii związanych z dziejami formacji kawaleryjskich, głównie z XIX i XX w. Jednym z najciekawszych eksponatów jest rząd (siodło i ogłowie) oficera armii carskiej z początku XX w. Ponadto na ekspozycji zaprezentowano siodła angielskie, niemieckie, austriackie, francuskie oraz siodło polskie wz. 25 z zrekonstruowanym czaprakiem 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Aktywność polskich kawalerzystów na niwie sportowej dokumentują liczne pamiątki z konkursów jeździeckich. Do najcenniejszych należy plakieta upamiętniająca wizytę prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, na zawodach zorganizowanych w 1924 r. w 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Unikalny charakter posiada również tymczasowy regulamin kawalerii, wydany w 1918 r. w Paryżu. Na wystawie zaprezentowano także eksponaty związane z pielęgnacją i hodowlą koni, m.in. oferty firm produkujących podkowy, podkowę antypoślizgową, paszporty koni oraz pamiątki związane z funkcjonowaniem Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Wystawa dostępna będzie do czerwca 2024 r.