04.01.2022
15 zeszyt muzealnej „Baszty” już w sprzedaży

15 zeszyt muzealnej „Baszty” już w sprzedaży

24 grudnia 2021 r. ukazał się w druku 15 tom muzealnego periodyku „Baszta”, wydawanego przez Muzeum w Chojnicach od 1986 r. Najnowszy, blisko dwustustronicowy, numer obejmuje swym zakresem lata 2019 – 2021. Wychodzi w czasie z wielu względów wyjątkowym, głównie z racji pewnego zaburzenia normalnego rytmu funkcjonowania muzeum spowodowanego pandemią Covid 19, ale także w związku z przypadającą w tym czasie setną rocznicą świętowania niepodległości  regionu Pomorza. W zeszycie znalazły się interesujące artykuły historyczne, badawcze kustoszy oraz autorów współpracujących od lat z Muzeum, informacje o  projektach remontowo-konserwatorskich, jak również relacje z ważniejszych wydarzeń, ciekawych ekspozycji realizowanych w tym okresie w chojnickim muzeum oraz spotkań i warsztatów edukacyjnych. Jak zwykle numer zaopatrzony jest w bogatą dokumentację ikonograficzną. 

Cel, jaki przyświeca wydawaniu „Baszty”, to w szczególności upowszechnianie wiedzy o zbiorach i kolekcjach chojnickiego Muzeum, dokumentowanie pracy muzealników nad poszerzeniem wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Chojnic i regionu. Pismo zawiera tematyczne artykuły skupione na pracach badawczych dotyczących poszczególnych zabytków, opracowania popularnonaukowe, jak również materiały sprawozdawcze o wydarzeniach i realizowanych projektach muzealnych, zachowując przy tym ciągłość sprawozdawczą.